Edukacja wczesnoszkolna

Dzięki wielkiej charyzmie rodziców i uczniów klas pierwszych i drugich akcja zbiórki kasztanów dobiegła końca z niesamowitym wynikiem ponad 1200 kilogramów. W dniu 30 października nastąpiło podziękowanie. Pan Dyrektor Dariusz Stachecki, każdej klasie biorącej udział w akcji, wręczył dyplomy i drobne upominki, ufundowane przez Radę Rodziców. Za pieniądze uzyskane z akcji zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla edukacji wczesnoszkolnej.


Oto wyniki:
Klasa 1a - 405 kg,
klasa 2d - 267 kg,
Klasa 2c - 245 kg,
klasy 2a i 1c- 127kg,
Klasa 1b -110 kg 
Klasa 2 b- 58 kg.

Serdeczne podziękowania.

Izabela Olszewska

A4 Infociacho