Regulaminy

Regulamin korzystania ze stołówki

Opis:

Regulamin korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2023-09-29

Regulamin określający warunki wnoszenia i korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu i dźwięku

Opis:

Regulamin określający warunki wnoszenia i korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2022 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 16 listopada 2022 r. i dźwięku po aktualizacji z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2023-08-28

Wolontariat

Opis:

Regulamin uznawania osiągnięć uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w zakresie działalności społecznej

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2023-03-02

Procedury odbioru dzieci ze świetlicy

Opis:

Procedury odbioru dzieci ze Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2023-01-22

Statut SP3 ujednolicony 31 sierpnia 2022

Opis:

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 30 sierpnia 2019, poprawce z dnia 10 grudnia 2020 r. dot. Rozdziału XII §39 pkt. 1, aktualizacji z dnia 6 kwietnia 2022 wprowadzającej Rozdział VIIA dot. organizacji oddziału przygotowawczego dla nie znających języka polskiego, przybywających z zagranicy, aktualizacji z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2022-10-03

Zarządzenie nr 605

Opis:

Zarządzenie nr 605/2022 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 5 stycznia 2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022 / 2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2022-01-26

Regulamin dowozów

Opis:

Regulamin dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2021-09-30

Regulamin świetlicy

Opis:

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2020-09-09

Regulamin monitoringu

Opis:

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2019-12-17

Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP3

Opis:

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2019-10-02

Strategie Wychowawczo-Profilaktyczne SP3

Opis:

Strategie wychowawczo- profilaktyczne Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Dodał:

Bartosz

Data dodania:

2019-10-02

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Opis:

Regulamin korzystania z szafek szkolnych.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2019-09-02

Zarządzenie 16-2019

Opis:

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 4 03 2019 r. w sprawie wdrożenia procedur przeciwdziałania mobbingowi w Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2019-03-06

Nagrody i stypendia dla uczniów

Opis:

UCHWAŁA NR XXXVII/356/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2018-05-24

Karta rowerowa

Opis:

Procedury i warunki uzyskania karty rowerowej przez uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Dodał:

Dariusz Stachecki

Data dodania:

2018-05-10

×
Skip to content