Kontakt

Dane Kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl

dyrektor szkoły: mgr Dariusz Stachecki

 Telefony:
61 44 21 061
61 44 21 062
61 64 29 774
61 64 29 775

GSM: 789 283 939

Fax:
61 44 25 028
61 64 29 786

Poczta elektroniczna:
sekretariat@sp3nt.pl

Poczta elektroniczna:
Dariusz Stachecki – dyrektor: d.stachecki@sp3nt.pl
Jolanta Spychała – wicedyrektor: j.spychala@sp3nt.pl
Andrzej Rucioch – wicedyrektor: a.rucioch@sp3nt.pl
    Małgorzata Paszke – kierownik świetlicy: m.paszke@sp3nt.pl

Renata Rychter – sekretarz szkoły: r.rychter@sp3nt.pl   sekretariat@sp3nt.pl
    Arkadiusz Lewandowski – kierownik gospodarczy: a.lewandowski@sp3nt.pl
Paulina Piechowiak – pomoc administracyjna: p.piechowiak@sp3nt.pl
    Magdalena Wartel – pedagog specjalny: m.wartel@sp3nt.pl
Karolina Nowaczyk – pedagog szkolny: k.nowaczyk@sp3nt.pl
    Tomasz Raginia – psycholog szkolny: t.raginia@sp3nt.pl
    Katarzyna Wittchen – psycholog szkolny: k.wittchen@sp3nt.pl
    Maciej Kurzawa – inspektor BHP: m.kurzawa@sp3nt.pl
    Jacek Izydorek – inspektor ochrony danych (IOD): iod@tmp.pl tel. 882 155 218
Lucyna Morawska  – intendent: l.morawska@sp3nt.pl    intendent@sp3nt.pl

Potrzebujesz pomocy? – napisz: pomoc@sp3nt.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Dostarczenie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu dokumentu elektronicznego

W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP3NT


Organ prowadzący szkołę:

Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

BIURO DO SPRAW OŚWIATY
Kierujący Biurem: Grażyna Pogonowska – II Zastępca Burmistrza
Barbara Starzak
tel. 61 44 26 660
e-mail: g.pogonowska@nowytomysl.pl, b.starzak@nowytomysl.pl

Organ nadzorujący szkołę:

Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań,
tel. 61 854 17 26,
fax 61 852 31 69,
e- mail: kancelaria@ko.poznan.pl

Delegatura w Lesznie
   Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno
   tel. 65 614 11 00, 780 386 010
   e-mail: wkolesz@ko.poznan.pl

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content