Rada Rodziców informuje

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu dobrowolnych wpłat na Fundusz Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022.

*****

Z ogromną przyjemnością chciałabym przekazać Państwu informację o rozstrzygnięciu konkursu dobrowolnych wpłat na Fundusz Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło później, niż było to przewidziane w Regulaminie, ze względu na sytuację epidemiologiczną. 

W ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 poziom 100% wpłat (wpłaty od wszystkich uczniów klasy) osiągnęły dwie klasy, obecna:

 7a – wychowawca Pani Wioleta Żurawska – Kozłowska oraz

 7d – wychowawca Pani Anna Adamczak. 

Nagroda przeznaczona dla zwycięzcy uchwałą Rady Rodziców  nr 05-2020/2021 dot. Rozstrzygnięcia konkursu dobrowolnych wpłat na Fundusz Rady Rodziców z dnia 5 października 2020r. i zgodnie z Regulaminem Konkursu, zostaje podzielona pomiędzy zwycięskie dwie klasy. Każda z klas, na ręce Wychowawcy otrzyma nagrodę w wysokości 750 zł do wykorzystania na dowolny cel.

Zwycięskim klasom serdecznie gratuluję!

Gratuluję Wychowawcom, bez mobilizacji i dopingu z Państwa strony, nie byłaby możliwa wygrana klas!

Gratulacje pragnę również złożyć Rodzicom dzieci z wygranych klas. Bez Państwa zaangażowania, poczucia odpowiedzialności za wspólnotę, jaką jest szkoła, wygrana dzieci nie byłaby możliwa. To dzięki Waszym wpłatom dzieci wraz z Wychowawcą mogą cieszyć się wygraną, a Rada Rodziców może wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły.

Serdecznie gratuluję!

Joanna Trochimowicz
Przewodnicząca Rady Rodziców

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content