Klauzula-monitoring

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: m.kurzawa@sp3nt.pl 

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora/przepis prawa.

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres miesiąca.

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content