Zestawienie wyników turnieju SUPERKLASA

Samorząd uczniowski od grudnia 2022 roku prowadzi w naszej szkole szkolny turniej SUPERKLASA. Przedsięwzięcie ma ma celu integrację i aktywizację zespołów klasowych. Samorząd proponuje różnorodnie działania ogłaszając dni tematyczne. Poszczególne klasy podejmują wyzwania, włączają się do ogłoszonych akcji i zdobywają punkty. Punkty są sumowane, a ogłoszenie zwycięskiej klasy nastąpi pod koniec roku szkolnego. Zwycięzca otrzyma prestiżowy tytuł SUPERKLASA, puchar przechodni oraz nagrodę znacznej wartości ufundowaną przez Radę Rodziców.

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie wyników turnieju SUPERKLASA w roku szkolnym 2023/2024

Aby zwiększyć czytelność wyników, a jednocześnie móc uwzględniać ogromną różnorodność w sposobie realizacji niektórych zadań, postanowiliśmy skalę punktową przekształcić na procentową. Zdobyte punkty zostały zamienione na procenty. Poniższe zestawienie zawiera wyniki turnieju w skali w skali stupunktowej i jest ułożone w formie rankingowej.

W roku szkolnym 2022 – 2023 tytuł SUPERKLASA zdobyła klasa 8c pod kierunkiem pani Renaty Maciejewskiej – Kurasińskiej

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content