W bieżącym roku szkolnym Świetliki z klasy 1 e uczestniczyły w dwóch cyklach zajęć odbywających się w ramach kampanii prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną. Obydwa projekty skierowane były do najmłodszych uczniów szkół podstawowych po to, by już na początku edukacji zapoznawać dzieci z wartościami, takimi jak szacunek, solidarność i otwartość oraz kształtować postawy, które pomogą nam w przyszłości uczynić świat bardziej sprawiedliwym.

Tematyka obydwu akcji wzajemnie się uzupełniała, co sprawiło, że informacje uzyskane w pierwszym semestrze uzupełnialiśmy i pogłębialiśmy w drugim, zachowując ciągłość działań, dyskusji i ćwiczeń. Był to czas inspirujących rozmów, wzruszających i pełnych zadumy chwil refleksji zarówno nad obecną sytuacją na świecie, jak i zwyczajnymi, ludzkimi zachowaniami, odruchami serca, chęcią pomocy, a także ograniczeniami, na które mimo szczerych intencji nieraz nie mamy wpływu.

Dzięki „Godzinom wychowawczym ze światem” zyskaliśmy wiedzę i wrażliwość na potrzeby innych ludzi – tych, którzy zmagają się z problemami głodu, panującej wojny, uchodźctwa, niesprawiedliwości i poczucia zagubienia. Nie są to zagadnienia lekkie i przyjemne, lecz niewątpliwie potrzebne, o czym świadczą zdecydowane głosy uczniów, mówiących wprost, że w sytuacji zagrożenia, ubóstwa, katastrof naturalnych potrzebna jest solidarność i działanie – bezinteresowne, szczere, skuteczne.

Świetliki poznały globalne zagadnienia i zrozumiały, że skoro nasze życie jest nieodwracalnie związane z życiem reszty planety, musimy być odpowiedzialni za siebie nawzajem – za swoje decyzje i działania, począwszy od najprostszych codziennych wyborów, po te, przynoszące długofalowe skutki. Podstawę edukacji globalnej stanowi bowiem kwestia solidarności i dojrzałości zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze.

Wśród tematów poruszanych w tegorocznej edycji programu znalazły się między innymi zagadnienia wojny, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego, pomocy humanitarnej czy zrównoważonego transportu. Poza filmami edukacyjnymi czytaliśmy bajki tematyczne, dzieci rozwiązywały zagadki i łamigłówki, pracowały w parach lub grupach zastanawiając się nad poruszanymi problemami. Wykonywały plakaty, prace wielkoformatowe, odgrywały scenki i dyskutowały. Podczas zajęć panowała prawdziwa burza mózgów. Z okazji obchodzonego w kwietniu Dnia Ziemi gościliśmy też panią Anię Adamczak, która przybliżyła dzieciom geografią jako dziedziną nauki i poruszyła temat działań na rzecz ochrony przyrody.

Z kolei „Lekcje Pomagania” otworzyły nas na zagadnienia pomocy humanitarnej, wsparcia ludzi w potrzebie i sytuacjach kryzysowych. Celem kampanii było wprowadzenie w problematykę humanitaryzmu oraz pomocy ludziom bez względu na pochodzenie. Dzięki przekazanym materiałom edukacyjnym Świetliki obejrzały prezentację wyjaśniającą czy każda pomoc jest humanitarna. Poznaliśmy też osoby, które zajmują się pomocą humanitarną oraz ich największe dylematy.

Filmy i nagrania prezentujące przykłady realnej pomocy w miejscach dotkniętych klęskami żywiołowymi, zrobiły na nas ogromne wrażenie. Zrozumieliśmy, że każdy może pomóc, bo choć samodzielnie nie zdziałamy wiele, to dokładając swoją cegiełkę tworzymy społeczność ludzi zaangażowanych w realną zmianę, właśnie dzięki solidarności i wierze w sens niesienia wsparcia innym. Cykl bajek o Bobrzycy Bożenie przyczynił się też do codziennego praktykowania głośnego czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Bajki opracowano tak, by w prosty sposób mówiły o trudnych zagadnieniach, dotykających emocji i wrażliwości, dzięki którym mogliśmy spróbować wczuć się w sytuację bohaterów. Ci natomiast zmagali się z problemami, które dotykają tysięcy ludzi na całym świecie, jak susza, powódź, nieurodzaj, brak żywności czy schronienia. Każda bajka kończyła się ważną refleksją. Wymianę zdań i poszukiwania rozwiązań problemów dopełniały karty pracy, ćwiczenia, krzyżówki i interaktywne zadania podsumowujące dany temat.

Najciekawsze były przemyślenia dzieci dotyczące tego, jakie lekcje wynieśliśmy ze zrywu pomocowego wobec osób z Ukrainy. Wielu z nas przyjęło uchodźców do swoich rodzin, mieliśmy więc prawdziwą lekcję pomocy, solidarności i pokory.

Podsumowaniem udziału w akcji było zorganizowanie wystawy tematycznej, której głównym przesłaniem jest mądre pomaganie oraz różne sposoby włączania się w akcje humanitarne przez dorosłych i dzieci.

Udział w obydwu akcjach był dla Świetlików ważną lekcją empatii. Dzieci rozumieją, że wojny i katastrofy naturalne to realne zdarzenia. Wiedzą, czego brakuje ludziom w takich sytuacjach oraz w jaki sposób mądrze pomóc osobom w potrzebie. Przede wszystkim jednak pamiętają, że wszyscy zamieszkujemy jedną planetę, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Każdy powinien więc wiedzieć, że to, co dzieje się w jednym kraju, ma konsekwencje dla całego świata.

Kinga Laskowska-Szofer