Otrzymaliśmy tytuł Showcase School na rok 2021 - 2022! Międzynarodowa kapituła uznała Szkołę Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu za szkołę pokazową i po raz kolejny przyjęto nas do grona elitarnych szkół na świecie, które stanowią przykład najlepszych, innowacyjnych metod nauczania i uczenia się we współczesnym świecie. Tylko kilka instytucji edukacyjnych otrzymuje to wyróżnienie. Jesteśmy bardzo dumni zwłaszcza, że kryteria w tym roku były bardzo trudne do spełnienia. Cieszymy się, że dostrzeżono nasz wysiłek i uznano nasz wpływ na przyszłość edukacji.

Microsoft Showcase Schools to pionierzy w edukacji. Jesteśmy zatem częścią ekskluzywnej globalnej społeczności, uznanej i szanowanej za transformację edukacyjną, która obejmuje wizję i innowacje w nauczaniu, uczeniu się i przygotowywaniu uczniów na przyszłość.

U podstaw Microsoft Showcase School leży ogólnoszkolna transformacja cyfrowa. W uzasadnieniu czytamy, że Trójka jest liderem zmian w edukacji. Nasze metody pracy i innowacyjność szkoły poprawiają wyniki naszych uczniów i zmieniają sposób uczenia się. Jesteśmy liderami w realizacji założeń Microsoft K-12 Education Transformation Framework i rozwiązań wspierających nowoczesną i efektywną edukację. Dyrekcja i nauczyciele w naszej szkole w sposób mądry i przemyślany wykorzystują nowoczesną technologię tworząc systemowe rozwiązania w postaci cyfrowego środowiska kształcenia. Starannie rozważają rolę technologii, odkrywają nowe sposoby na przekształcenie metod nauczania i uczenia się, w aktywne, wspierające rozwój każdego ucznia. Dyrektor wraz z zespołem nauczycieli optymalizuje realizację programu nauczania, projektuje przestrzenie do nauki i rozwija umiejętności myślenia logicznego i komputacyjnego uczniów. Wspiera myślenie krytycznie i projektowe. Uczniowie pracują wspólnie i kreatywnie, aby rozwiązywać rzeczywiste problemy w realnym świecie. Działania te zwiększają sukces uczniów. Dyrektor dzieli się najlepszymi praktykami zarówno ze szkołami w Polsce, jak i globalnie z międzynarodową społecznością szkół, dla których jest mentorem i niekwestionowanym liderem. Wysiłki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu pomagają przyspieszyć transformację edukacji na całym świecie i kształtować przyszłość!