W środę 1 września o godzinie 9:00 odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych. Uczniowie wraz z rodzicami zgromadzili się na boisku szkolnym w wybranych strefach. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkich zebranych powitał wicedyrektor Dariusz Pilz i przedstawił wychowawców klas pierwszych. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Dariusz Stachecki. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważny jest dzisiejszy dzień, szczególnie dla uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają przygodę edukacyjną w naszej szkole. Zapewnił, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby bezpiecznie, w warunkach reżimu sanitarnego rozpocząć naukę.

Dyrektor powitał nowo zatrudnione nauczycielki: Joannę Maizenhilder, Małgorzatę Poniedziałek, Renatę Lisek, Marię Chwalisz – Potrawiak, Karolinę Helińską i Elżbietę Janyga – Drzymałę, a także Katarzynę Szubę higienistkę szkolną.

Zwrócił się także do rodziców pierwszoklasistów. Podziękował za okazane zaufanie i zapewnił, że stworzymy w szkole dzieciom najlepsze możliwe warunki do nauki, pracy, ale i do zabawy i spędzania wolnego czasu. „Wyposażymy nasze dzieci w niezbędny wachlarz wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawą programową, kluczowe kompetencje, ale także będziemy kształtować ich postawy i charaktery, budować i rozwijać wartości takie jak dobro, prawda, uczciwość, godność, szacunek i wrażliwość. Będziemy wspierać rozwój emocjonalny i fizyczny każdego ucznia. Zapewniam, że okazanego zaufania nie zawiedziemy.”

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Godzinę później boisko szkolne zapełniło się uczniami starszych klas. Inauguracja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Dariusz Pilz powitał wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli i oddał głos dyrektorowi Dariuszowi Stacheckiemu. Dyrektor powitał uczniów klasy 6a, którzy dziś po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Wyraził zadowolenie, że rok szkolny rozpoczyna się w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Mimo, że Trójka jest świetnie przygotowana do prowadzenia zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, to ta forma pracy nigdy nie zastąpi osobistych kontaktów, socjalizacji, nawiązywania przyjaźni i kształtowania postaw i wartości – tego wszystkiego co każdego dnia dzieje się w szkole. Dlatego towarzyszy nam nadzieja, że uda nam się ten rok szkoły w całości zrealizować stacjonarnie.

Wspomniał również, że jesteśmy już największą szkołą w gminie. Rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna prawie 750 osobowa grupa uczniów ucząca się w 33 oddziałach. Następnie uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, którzy między innymi omówili z uczniami procedury i zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole. Uczniowie chętnie dzielili się wrażeniami z minionych wakacji oraz planami na rozpoczynający się właśnie rok szkolny.

„W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Niech każdy dzień będzie okazją do przeżycia wspaniałej, intelektualnej przygody w gronie rówieśników, pod czujnym okiem wychowawców. Jestem przekonany, że wytrwałość i konsekwencja w zgłębianiu tajników otaczającego świata oraz zdobywaniu coraz to nowszych umiejętności, a także rozwijanie swoich talentów pozwoli naszym uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki i rozwinąć swoje pasje i zainteresowania.”

Dariusz Stachecki