Z wielką przyjemnością i dumą przedstawiamy wyniki egzaminów ósmoklasisty. Nasi uczniowie osiągnęli znakomite rezultaty. Wysiłek uczniów i nauczycieli się opłacił. Średnie wyniki naszej szkoły są o wiele wyższe niż średnie gminy, powiatu, województwa i kraju!

Średnie wyniki procentowe:

egzamin

SP3

Powiat

Gmina

Wojewódz.

Kraj

język polski

70%

52%

56%

58%

60%

matematyka

55%

40%

41%

45%

47%

język angielski

87%

59%

65%

63%

66%

język niemiecki

76%

40%

55%

44%

49%

Nasz wynik z języka polskiego jest wyższy o 14% niż wynik gminy, o 12 % wyższy niż wynik województwa i aż o 10% wyższy niż średni wynik w kraju.
Z matematyki nasz wynik jest o 14% wyższy niż gminy, o 10% wyższy niż wojewódzki i 8% wyższy niż średni wynik kraju. Bezkonkurencyjni jesteśmy w zakresie języka angielskiego. Mimo, że średni wynik gminy jest zbliżony do średniego wyniku w kraju, to my przewyższamy go aż o 22%! Zważywszy, że średnia gminy uwzględnia także nasz wynik, możemy z dumą stwierdzić, że nasi uczniowie osiągnęli znakomite rezultaty.

Na uwagę zasługują też indywidualne wyniki naszych uczniów: Adrian Laufer uzyskał 100% wynik z egzaminu z matematyki, Iga Woźna, Aleksandra Zelek, Igor Dziewiałtowski – Gintowt i Borys Kaczmarek uzyskali 100% wynik z egzaminu z języka angielskiego. Gratulujemy!

Te wyniki pozwalają stwierdzić, że dzięki wytężonej pracy uczniów i nauczycieli, dobrze zorganizowanemu kształceniu zdalnemu, systematycznym diagnozom i konsultacjom odnieśliśmy sukces. Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom. Jesteśmy bardzo dumni!

 

Dariusz Stachecki