W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, rząd podjął decyzję o czasowym powrocie do nauki zdalnej w szkołach w okresie od 22 marca do 11 kwietnia.

Naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, nasza szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Zapewniamy także możliwość nauczania zdalnego na terenie szkoły dla tych uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub inne ważne przyczyny nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych z domu.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemny wniosek rodziców o objęcie dziecka opieką świetlicową lub umożliwienie pracy zdalnej ze szkoły.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dokumenty:

Oświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z zajęć opiekuńczych/nauki zdalnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w czasie epidemii