11 Listopad to najważniejsze polskie Święto Narodowe, które obchodzimy w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 1918.  Dzień́ ten ustanowiono świętem narodowym w kwietniu 1937 roku. W roku 1795, Rosja, Prusy i Austria dokonały III rozbioru i na 123 lata Polska zniknęła z mapy Europy. Przez te lata Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości. Wielkie nadzieje wiązali z Napoleonem Bonaparte.

Gdy w 1797 roku z inicjatywy generała Jana Henryka Dąbrowskiego powstały Legiony Polskie we Włoszech, pojawiła się szansa na niepodległość. Marzenia te wyraził Józef Wybicki, tworząc we włoskim mieście Reggio „Pieśń Legionów Polskich”. W XIX wieku Polacy podjęli walkę o niepodległość organizując powstania narodowe, min. w roku 1830 powstanie listopadowe i w 1863 roku powstanie styczniowe.

Także społeczeństwo polskie podjęło walkę z zaborcami. Przeciwstawiało się zakazowi używania języka polskiego. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje i obrzędy. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych. Wiosną 1901r. we Wrześni dzieci rozpoczęły strajk szkolny w obronie resztek ojczystej mowy.

Gdy w sierpniu 1914 roku wybuchła wojna między Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Dzięki polskim żołnierzom walczącym na wielu frontach oraz działalności polskich polityków: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego oraz wieli innych udało się Polsce odzyskać niepodległość.

11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski przejął władzę od Rady Regencyjnej i jako Naczelnik państwa rozpoczął odbudowę Wolnej i Niepodległej Polski.

Tegoroczne święto z powodu pandemii przebiega inaczej niż zwykle. Nie spotykamy się na przedstawieniu, nie odśpiewamy razem hymnu. Nie wszystko można przeprowadzić zdalnie. Zaproponowaliśmy jednak wszystkim klasom złożenie życzeń urodzinowych z okazji 11 listopada – przygotowanie specjalnej kartki urodzinowej dla Polski. Oto niektóre z nich!

Renata Kurasińska, Andrzej Rucioch