Aktualności

W środę 3. kwietnia 78 uczniów naszej szkoły przystąpiło do międzynarodowego konkursu językowego The Big Challenge. Zadaniem uczestników było rozwiązanie 45-minutowego testu online obejmującego pytania z zakresu słownictwa, gramatyki i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego oraz zadania sprawdzające umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Uczniowie zostali podzieleni na grupy pod względem zaawansowania w nauce języka angielskiego - od poziomu A1 (klasy 4. i 5.) do poziomu B1 (klasy 3. gimnazjalne). 

Wyniki konkursu zostaną udostępnione 14 maja, a nagrody i dyplomy przesłane do szkół po 28. maja.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem i liczny w nim udział.

Lucyna Bernaczyk, Wioleta Żurawska-Kozłowska

 

A4 Infociacho