Aktualności

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że w zeszłorocznym konkursie na wpłaty na rzecz Rady Rodziców, wygrały dwie klasy: obecna klasa 8a oraz klasa 5a.

Zgodnie z zasadami konkursu kwota przeznaczona na nagrodę 1000 zł zostanie podzielona w przeliczeniu na ilość uczniów w danej klasie.

 dla kl. 8a: 555zł (30 uczniów) 

dla kl. 5a: 445zł (24 uczniów)

 Pieniądze przekazane zostaną w gotówce na ręce Wychowawcy lub Skarbnika klasy, do wykorzystania na dowolny cel klasowy (wycieczka, kino itp.).

Wypłata nastąpi do dnia 8.02.2019. (Odbiór nagrody w sekretariacie szkoły u Pani Renaty Rychter).

 

Z poważaniem

Joanna Trochimowicz 
Przewodnicząca Rady Rodziców

A4 Infociacho