Szkolne Centrum Informacji

Jedną z wielu umiejętności, jakie powinni opanować pierwszoklasiści, jest korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej. W marcu, kiedy umiejętność sprawnego czytania została już przez nich opanowana, uczniowie klas I a, I b i I c zostali uroczycie przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem spotkania było zachęcenie najmłodszych  do korzystania z biblioteki, rozwijanie szacunku do książki oraz wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych. W czasie krótkiej pogadanki młodzi czytelnicy zapoznani zostali z księgozbiorem, regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz zachowania w bibliotece.

Po takim wprowadzeniu, przyszli czytelnicy poddani zostali internetowemu quizowi na platformie Kahoot. Test dotyczył znajomości zasad obowiązujących w bibliotece i przeprowadzony został na iPadach. Wszyscy poradzili sobie znakomicie – tym samym dopuszczeni zostali do uroczystej przysięgi.
Skupieni i poważni uczniowie przyrzekali, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie magicznym ołówkiem zostali pasowani na czytelników naszej biblioteki. Wszyscy otrzymali legitymacje ze zdjęciem i pamiątkową zakładkę do książki. Tak przygotowani przystąpili do pierwszego samodzielnego wypożyczenia, co sprawiło im dużą radość.
Spotkanie przebiegło w milej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie czytelnicy są zawsze mile widziani.
My natomiast za Wisławą Szymborską przypominamy, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła dlatego wszystkich zachęcamy do odwiedzania biblioteki.

Bardzo dziękujemy paniom: Magdalenie Wartel, Joannie Witczak, Izabeli Olszewskiej i Annie Mieleszczuk-Albrecht za przygotowanie uczniów do pasowania.

Renata Kurasińska, Małgorzata Gucia

A4 Infociacho