Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników z klas pierwszych było dla nich ogromnym przeżyciem. 

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie wysłuchali informacji na temat regulaminu wypożyczalni i czytelni, układu książek na półkach, sposobu wypożyczania oraz zasad zachowania w bibliotece. 
Była też pogadanka na temat tego jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić podczas ich czytania. Po wysłuchaniu prośby książki wszyscy pierwszoklasiści obiecali je szanować.

Krótki test, sprawdzający czytelniczą wiedzę pierwszoklasistów, uczniowie zaliczyli celująco mogli więc przystąpić do ślubowania:

My, uczniowie klasy pierwszej
Uroczyście przyrzekamy,
że będziemy kochać książki
Krzywdy zrobić im nie damy.
Wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielką powagą
Przyrzekamy!

Na pamiątkę spotkania młodzi czytelnicy otrzymali legitymacje czytelnika oraz pamiątkowe zakładki do książek wydrukowane na drukarkach 3D w czasie zająć Laboratorium STEAM.
Pierwszoklasistom towarzyszyły panie wychowawczynie, którym dziękujemy za przygotowanie uczniów do uroczystości.

Renata Kurasińska, Małgorzata Gucia