W środę 22 czerwca 2022 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego „Spotkanie z Janem Brzechwą i Julianem Tuwimem”. Konkurs odbył się w naszej szkole po raz pierwszy, skierowany był do uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej, a jego zadaniem było: zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentacje i promowanie talentu uczniów, kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, oswajanie uczniów z występami przed publicznością, uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji oraz wspieranie działań twórczych.

Dzieci spisały się wspaniale już podczas eliminacji klasowych, a na ostatnim etapie konkursu ich wystąpienia przeszły nasze najśmielsze oczekiwania - stanęłyśmy przed niezmiernie trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzcy.
Jury wyłoniło laureatów w trzech kategoriach:

Klasy pierwsze:
I miejsce - Oliwia Zgrabka, kl. 1b
II miejsce - Filip Tomaszewski, kl. 1c
III miejsce - Kornelia Kacperska, kl. 1d

Klasy drugie:
I miejsce - Oliwia Ceyza, kl. 2d
II miejsce - Kaja Berger, kl. 2a
III miejsce - Marcel Paszke, kl. 2b

Klasy trzecie:
I miejsce - Blanka Kawa, kl. 3d
II miejsce - Amelia Pawlaczyk, kl. 2a
III miejsce - Agata Ciesielczak, kl. 2c

Uroczystości wręczania pamiątkowych dyplomów i nagród (ufundowanych przez Radę Rodziców naszej szkoły, za co serdecznie dziękujemy) towarzyszył dyrektor Dariusz Stachecki, który swoją obecnością, krótkim wystąpieniem i gratulacjami sprawił, że ta chwila była dla uczestników konkursu bardzo wyjątkowa.

Malwina Paszke, Magdalena Plura, Małgorzata Gałązka-Hermanowska