Komunikat w sprawie organizacji roku szkolnego

W związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia, które ustala nowy termin ferii zimowych jednolity dla wszystkich szkół w całym kraju w dniach 4 – 15 stycznia 2021, ulega zmianie terminarz roku szkolnego 2020 – 2021.

Kalendarz czynności na najbliższy okres przedstawia się następująco:

  • 21 grudnia 2020 – wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen niedostatecznych
  • 23 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021 – zimowa przerwa świąteczna
  • 4 – 15 stycznia 2021 – ferie zimowe
  • 20 stycznia 2021 – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
  • 28 stycznia 2021 – wirtualna wywiadówka realizowana za pomocą spotkania w MS Teams. Połączenie z wychowawcą z kont uczniowskich.
  • 29 stycznia 2021 – zakończenie pierwszego semestru
  • 1 lutego 2021 – rozpoczęcie drugiego semestru roku szkolnego 2020 – 2021

 Nowa wersja terminarza dostępna jest w zakładce DOKUMENTY w pozycji Terminarz roku szkolnego.

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content