Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności to hasło tegorocznej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej realizowanej przez szkoły w całej Polsce, której celem było  wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,  wspieranie pozytywnych wyborów życiowych oraz kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem. „Warto podążać za swoimi uzdolnieniami i wspierać to, w czym jesteśmy dobrzy. Dzięki zainteresowaniom rozwijamy swoją osobowość, odczuwamy radość i satysfakcję. Nadajemy naszemu życiu sens!” ( cytat z dyplomu ZTU 2019).   

Jedną z ofert Kampanii ZTU był  konkurs plastyczno-literacki „Ja za 20 lat”. Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.
Na szczeblu naszej gminy uroczystego podsumowania kampanii i wręczenia nagród wyróżnionym dokonano 12 września 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi uczniowie z klasy 5c: Emilia Kańduła i Mikołaj Nowak,  którzy gratulacje i nagrodę książkową otrzymali z rąk Burmistrza, jego Zastępcy i Pełnomocnika ds. Uzależnień.
Gratulujemy nagrodzonym, jednocześnie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tegoroczną akcję i cieszymy się, że chciało Wam się chcieć!

Arleta Kucz

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content