K@SSK skończył 15 lat!

W dniach 29 – 31 marca 2019 r. odbyła się zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, piętnasta już z kolei ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2019 zatytułowana „Szkoła i nauczyciel w obliczu cyfrowej transformacji”. Po raz pierwszy zaprosiliśmy do współpracy sprawdzonego już mecenasa edukacji informatycznej – poznańska firmę Prodata i nadaliśmy jej tytuł partnera organizacyjnego.

Konferencja przebiegała pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej, Starosty Nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego oraz Burmistrza Nowego Tomyśla dr. Włodzimierza Hibnera. Patronat honorowy przyjęło również Polskie Biuro ECDL.

Patronat medialny objęły: TIK w Edukacji, Tygodnik Lokalny „Nasz Dzień po Dniu” oraz Radio Poznań i Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Naszymi partnerami strategicznymi byli: Cortland Sp. z o.o., Librus, Microsoft Polska oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Jak co roku przygotowaliśmy propozycje wykładów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Wiele uwagi poświęciliśmy koncepcji nauki programowania wszystkich uczniów, na każdym etapie kształcenia, także w kontekście nowych podstaw programowych. KASSK 2019 był również okazją do omówienia naszych doświadczeń wynikających z nauczania programowania na każdym etapie edukacyjnym. Istotą była też refleksja na temat internetu jako medium edukacyjnego i sposobami wykorzystania jego potencjału w pracy z młodzieżą. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to właśnie na nas, nauczycielach leży obowiązek przygotowania uczniów do świadomego korzystania z zasobów internetowych, do refleksyjnego i krytycznego spojrzenia nie tylko na treści, ale i metody ich udostępniania, rozbudzania krytycznego myślenia, rozwoju umiejętności selekcji i porządkowania informacji. Rozwój myślenia krytycznego, algorytmicznego i komputacyjnego był hasłem przewodnim tegorocznej konferencji.

Na XV KASSK przybyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, oświaty i biznesu. Konferencja rozpoczęła się w piątek 29 marca o godz. 10:30 w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Gości powitała debiutująca w roli prowadzącej konferencję Beata Baran – dyrektor NOK oraz Dariusz Stachecki. Symbolicznego otwarcia wraz z dyrektorem szkoły dokonał  dr Włodzimierz Hibner – burmistrz Nowego Tomyśla. Nasze ciepłe myśli i pozdrowienia skierowaliśmy do wiceburmistrza Andrzeja Wałęsy, któremu choroba uniemożliwiła wzięcie udziału w naszej konferencji.

O randze KASSK świadczy duże zainteresowanie ze strony gości. Nasze zaproszenie przyjął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Rutnicki. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowali Rafał Lew-StarowiczTomasz Kulasa z Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Kuratorium Oświaty w Poznaniu reprezentował wicekurator oświaty Zbigniew Talaga, Małgorzata Wilczyńska Grześ – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji oraz starszy wizytator Grażyna Pogonowska. Podczas konferencji odbyło się także wyjazdowe posiedzenie koordynatorów innowacji i nowych technologii, dzięki czemu w KASSK wzięli udział przedstawiciele wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce. Nasze zaproszenie przyjęli także: Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski, Marek Ratajczak – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe reprezentował dyrektor dr inż. Cezary Mazurek i dr hab. inż. Krzysztof Kurowski. Obecny był także  Maciej Borowiecki – dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 

Po wystąpieniach gości miał miejsce szczególnie doniosły i uroczysty moment podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym. Strony umowy dostrzegają, że dynamiczny rozwój nowych technologii w tym mediów cyfrowych zmienił współczesny świat i gospodarkę. Wpływa także na proces kształcenia. Edukacja cyfrowa zwiększa efektywność procesów edukacyjnych, pozwala rozwinąć kluczowe umiejętności w tym społeczne, pozwala rozwinąć kreatywność dzieci i młodzieży, nauczyć je współpracy w grupie, odpowiedzialności, planowania i twórczego podejścia do własnego rozwoju. Tradycyjne, podające metody nauczania są wypierane przez metody aktywizujące wspierane potencjałem nowych mediów i technologii adaptowanych do konkretnych potrzeb uczniów i nauczycieli w celu realizacji skutecznego procesu dydaktycznego. Prawdziwa zmiana jakości kształcenia na miarę XXI wieku jest możliwa dzięki zapewnieniu szkołom dostępu do odpowiednich, wyselekcjonowanych usług edukacyjnych dostarczanych za pomocą Internetu w chmurze w tym w formule SaaS (software as a service) opartej na istniejącej infrastrukturze naukowej. Natomiast rozwój kompetencji cyfrowych nauczyciela jest warunkiem koniecznym powodzenia oddolnej rewolucji edukacyjnej. W szczególności w zakresie znajomości możliwości usług edukacyjnych, ograniczeń nowych mediów cyfrowych jak również bezpiecznego z nich korzystania. Umowa zapewnia dostarczanie w ramach ogólnopolskiego pilotażu całego wachlarza usług edukacyjnych. Gmina Nowy Tomyśl jest pierwszym w Polsce samorządem, z którym została podpisana taka umowa. Następne będą podpisane z dużymi aglomeracjami jak Łódź i Gdańsk.

Umowa ma też duże znaczenie w obliczu powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która na chwilę obecną jest projektem typowo teleinformatycznym bez wyspecjalizowanych usług dedykowanych edukacji. Jesteśmy zdania, że uczeń powinien kończyć edukację podstawową z rozwiniętymi kompetencjami cyfrowymi w szczególności z obszaru korzystania z e-materiałów – w tym e‑podręczników, wideokonferencji, wirtualnych laboratoriów, symulatorów, bibliotek cyfrowych i archiwów, bibliotek cyfrowych, repozytoriów dokumentów, rozwiązań Internetu rzeczy, usług społecznościowych jak również tworzenia treści cyfrowych w tym gier, prezentacji, wideo, muzyki, pomocy naukowych itp. 

Po podpisaniu umowy rozpoczęła się część merytoryczna. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Stanisław Dylak, który w niezwykle barwny sposób mówił o technoszowiniźmie i pobudzał do refleksji, także w obszarze sztucznej inteligencji. Następnie Janusz Wierzbicki rozważał relacje nowe technologie a społeczeństwo. O transformacji edukacji w obliczu technologii cyfrowej mówił Jacek Hadryś z firmy Intel.

Niezwykle barwne wystąpienie nasycone pozytywną energią, motywujące każdego nauczyciela miał Dawid Łasiński znany jako „Pan Belfer – nauczyciel z internetów”. O tym jak skutecznie i efektywnie wykorzystywać technologie Apple w edukacji mówiła Dorota Madej z firmy Cortland, a reprezentantki warszawskiego przedszkola „U smoka, co buja w obłokach” – Aleksandra Wielgus i Iwona Grabarczyk – Mizerska pokazały na przykładach propozycje aktywności multimedialnych dostosowanych do planu roku szkolnego.

Na koniec dnia plenarnego odbył się niezwykle ciekawy panel dyskusyjny prowadzony przez Dariusza Stacheckiego pod przewrotnym hasłem „Czy OSE jest gotowe na Twoją szkołę?” Uczestnicy panelu: Cecylia Szymańska – dyrektor edukacji w Microsoft, Krzysztof Kurowski z PCSS, Jacek Hadryś z firmy Intel oraz Dariusz Andrzejewski dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni zastanawiali się, w jaki sposób koncepcja Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej może zaspokoić pilne potrzeby szkól w zakresie cyfryzacji i dostępu do rozmaitych sieciowych usług edukacyjnych. Paneliści jednomyślnie podkreślili, że fundamentalne znaczenie ma wykorzystanie potencjału nauki do stworzenia w formie pilotażu propozycji usług edukacyjnych na bazie infrastruktury sieciowo – dostępowej polskiej nauki, a następnie umiejętnego przeskalowania ich w zakresie OSE. W tym wypadku wiodącą rolę może osiągnąć pilotaż konsorcjum sieciowego Pionier, w którym na mocy umowy będą brały udział szkoły Gminy Nowy Tomyśl.

Na koniec obfitującego w intelektualne doznania dnia, grupa kasskowiczów wzięła udział w biesiadzie integracyjnej w Smażalnie nad Stawem, gdzie przy muzyce i dobrym jedzeniu można było odprężyć się i kontynuować kuluarowe rozmowy, których wszędzie było pełno.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się blokiem wykładowym, a po nim przeprowadzonych zostało 6 sesji warsztatowych, w których odbywało się równolegle 15 warsztatów. Warsztaty prowadzili również nasi nauczyciele. Przygotowaliśmy ponad 30 wystaw i ekspozycji, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Demonstrowaliśmy możliwości różnego typu robotów począwszy od atrakcyjnych Dash&Doth, poprzez mBoty i roboty z klocków LEGO i Abilix Krypton, aż na małych OzoBotach Ozobotach Evo i dronach skończywszy. Świetnie przygotowane stoiska naszych Partnerów przyciągały tłumy zwiedzających.

Pomimo, że w sobotę zawitała do nas piękna wiosna w słonecznej krasie, sale warsztatowe były pełne uczestników Konferencji, którzy z wypiekami na twarzy chłonęli wszystkie informacje. Wiosenna aura sprawiła jednak, że po raz kolejny obudził się talent poetycki. Pani Halina Czajka wzorem ubiegłego roku pod wpływem kasskowej atmosfery popełniła utwór następującej treści:

A czas jak sarna

W Nowym Tomyślu wiele się działo
Przybyli ludzie z daleka
Postępem mądrym znowu zawiało
Wiedza spływała jak rzeka

Kiedyś byliśmy – ciągle wracamy
Naród spragniony mądrości
Tu pozytywnie się nakręcamy
I wciąż szukamy nowości

Słońce nas grzało, kusiło z dworu
Tworzyło cuda w naturze
A świat wokoło nabrał koloru
Ja z Wami się tutaj nie nudzę

I znowu wracam jak ptak z Afryki
Podziwiam miasto na rynku
I te z wikliny wielkie koszyki
One miastu nadają wdzięku

A czas jak sarna szybko ucieka
Kolejny KASSK już za nami
I znów rok cały na niego czekam
By wiosną spotkać się z Wami

/H. Czajka/

Było nam bardzo miło, dziękujemy za wspaniałą atmosferę i stworzenie możliwości rozwoju naszych kompetencji informatycznych i nie tylko.
Halina Czajka
Renata Szpindor
Aleksandra Lipnicka

Sobotnie całodzienne zajęcia wykładowe i warsztatowe zakończyła miła, jubileuszowa niespodzianka. W hali sportowo – widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu wystąpił zespół Jack D. Society brawurowo wykonujący największe hity światowej muzyki rockowej. W przerwie koncertu kasskowicze mieli okazję spróbować imponującego, pysznego urodzinowego tortu. Pięcioczęściowy tort smakował wszystkim, a doskonała muzyka sprawiła, że zakończyliśmy dzień mocnym, udanym akcentem.

W niedzielę ostatnie dwie sesje warsztatowe obfitowały w kolejne wrażenia. Mimo zmiany czasu na letni i wiosennej pogody sale wypełnione były po brzegi. KASSK 2019 zakończył wykład prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego, który z wrodzoną sobie lekkością w niezwykle interesujący sposób omawiał wyniki swoich badań nad zachowaniem młodzieży w internecie. Wszyscy zasłuchani, pod wielkim wrażeniem słów Profesora nawet nie zdali sobie sprawy, że minęło 5 kwadransów. I tak zakończyliśmy, piętnastą jubileuszową edycję KASSK, która utrzymała swój wysoki poziom i w opinii uczestników zakończyła się sukcesem. Jest to niewątpliwie zasługa Komitetu Organizacyjnego, który tworzą: Małgorzata Gucia, Marlena Jarczewska, Renata Kurasińska, Ewa Maria Piątas, Krzysztof Hałas, Grzegorz Piątas i Krzysztof Urbaniak.

Dziękuję bardzo serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, pani Elżbiecie Dzierżyńskiej, która zadbała o serwis fotograficzny naszej imprezy, panu Franciszkowi Zalewskiemu, Arkadiuszowi Lewandowskiemu, Piotrowi Witczakowi oraz pracownikom administracji i obsługi, paniom z kuchni oraz licznemu gronu Młodzieży, która brała udział w zajęciach, pomagała w kuchni, w szatni, w kawiarence i dbała o to, by nikomu niczego nie zabrakło oraz o to, by każdy mógł trafić na interesujące go warsztaty. Dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i wysiłek, dzięki któremu XV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych mogła mieć taki właśnie charakter, przebiegać sprawnie i ciekawie. 
Dziękuję także wszystkim naszym partnerom, których pełna lista znajduje się na stronie https://19.kassk.pl, wykładowcom, osobom prowadzącym warsztaty i prezentującym stoiska z ofertami edukacyjnymi. Dziękuję uczestnikom, którzy jak zwykle swoim entuzjazmem, niegasnącym uśmiechem sprawili, że wspólnie spędzone trzy konferencyjne dni były dla nas wszystkich niezwykłym przeżyciem.

Obszerny serwis fotograficzny znajduje się na profilu facebookowym K@SSK.

Dariusz Stachecki

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content