K@SSK po raz czternasty

W dniach 6 – 8 kwietnia 2018r. odbyła się zorganizowana po raz pierwszy pod szyldem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, czternasta już z kolei ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2018 zatytułowana „Cyfrowa szkoła, czyli jaka?”.

Poprzednie trzynaście konferencji zorganizowaliśmy jako gimnazjum i choćby z tego powodu ta edycja była wyjątkowa. Nie wyobrażamy sobie bowiem, abyśmy zmienili koncepcję szkoły, swój pogląd na jej nowoczesność oraz zaprzestali swej misji edukacyjnej skierowanej także do nauczycieli z całej Polski, którzy chcą uczyć w sposób nowoczesny, którzy doceniają potencjał nowych technologii i potrafią wykorzystać je mądrze w procesie kształcenia. Stąd decyzja, że mimo zmiany struktury i nazwy, będziemy kontynuować nasze działania.

Konferencja przebiegała pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej, Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego oraz Burmistrza Nowego Tomyśla dr. Włodzimierza Hibnera. 

Patronat medialny objęły: TIK w Edukacji, Tygodnik Lokalny „Nasz Dzień po Dniu” oraz Radio Poznań i Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Naszymi partnerami strategicznymi byli: Cortland Sp. z o.o., Librus, Microsoft Polska, Impakt, oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Jak co roku przygotowaliśmy propozycje wykładów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Wiele uwagi poświęciliśmy koncepcji nauki programowania wszystkich uczniów, na każdym etapie kształcenia, także w kontekście nowych podstaw programowych. KASSK 2018 był również okazją do omówienia naszych doświadczeń wynikających z nauczania programowania na każdym etapie edukacyjnym. Istotą była też refleksja na temat internetu jako medium edukacyjnego i sposobami wykorzystania jego potencjału w pracy z młodzieżą. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to właśnie na nas, nauczycielach leży obowiązek przygotowania uczniów do świadomego korzystania z zasobów internetowych, do refleksyjnego i krytycznego spojrzenia nie tylko na treści, ale i metody ich udostępniania, rozbudzania krytycznego myślenia, rozwoju umiejętności selekcji i porządkowania informacji. Rozwój myślenia krytycznego, algorytmicznego i komputacyjnego był hasłem przewodnim tegorocznej konferencji.

Na XIV KASSK przybyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, oświaty i biznesu. Konferencja rozpoczęła się w piątek 6 kwietnia o godz. 10:30 w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Gości powitali Andrzej Wałęsa i Dariusz Stachecki. Symbolicznego otwarcia dokonał wspólnie z dyrekcją szkoły dr Włodzimierz Hibner – burmistrz Nowego Tomyśla. O randze KASSK świadczy duże zainteresowanie ze strony gości. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowali Tomasz Kulasa i Krzysztof Klefas z Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Nasze zaproszenie przyjęli reprezentanci wyższych uczelni, szefowie firm informatycznych oraz instytucji oświatowych. Poznański ODN reprezentowała dyrektor Ewa Superczyńska a Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, dyrektor Maciej Borowiecki. 

Po wystąpieniach gości rozpoczęła się część merytoryczna. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, który w niezwykle barwny sposób mówił o idiokracji jako zjawisku, które rozwija się dynamicznie również za pomocą Internetu. O korzyściach płynących z nauki programowania w szkole mówiła dr. Anna Beata Kwiatkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Po przerwie wystąpili Janusz Wierzbicki i Artur Rudnicki, którzy na żywo zademonstrowali chmurowe usługi edukacyjne Microsoft. Dorota Madej i Krzysztof Grabowski zaprezentowali z kolei bogatą ofertę Apple, z flagowymi narzędziami edukacyjnymi jak program Klasa, czy Swift Playgrounds. Następnie Andrzej Musisz mówił o gotowości szkół do integracji w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a Lech Wikaryjczyk rozszyfrowywał skróty OZE i BYOD.

Po przerwie obiadowej wystąpiła Grażyna Koba, autorka podręczników do informatyki z wykładem dotyczącym nauki programowania zgodnie z podstawą programową. Na zakończenie części plenarnej KASSK wystąpił prof. dr hab. Stanisław Dylak z wykładem „Technologia w szkole i w społeczeństwie… (obrazki z przeszłości, realność nierealnego i… cienie przyszłości…)”. Profesor z niezwykła charyzmą i pasją przedstawiał swoje poglądy, ale również obawy przed nadmierną technicyzacją życia zadając coraz poważniejsze pytania, które kiedyś pojawiały się tylko w filmach i literaturze  science-fiction, a dziś stają się niezwykle aktualne.

Na koniec obfitującego w intelektualne doznania dnia, grupa kasskowiczów wzięła udział w biesiadzie integracyjnej w Klimkowej Osadzie, gdzie przy muzyce i dobrym jedzeniu można było odprężyć się i kontynuować kuluarowe rozmowy, których wszędzie było pełno.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się blokiem wykładowym, a po nim przeprowadzonych zostało 6 sesji warsztatowych, w których odbywało się równolegle 16 warsztatów. Warsztaty prowadzili również nasi nauczyciele. Swój debiut mieli uczniowie klas pierwszych, którzy pod okiem Joanny Witczak i Anny Mieleszczuk-Albrech pokazali innym nauczycielom, w jaki sposób pracują na lekcjach z wykorzystaniem nowych technologii i elementów programowania. Przygotowaliśmy ponad 30 wystaw i ekspozycji, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Demonstrowaliśmy możliwości różnego typu robotów począwszy od atrakcyjnych Dash&Doth, poprzez mBoty i roboty z klocków LEGO, aż na małych OzoBotach Ozobotach Evo i Edisonach skończywszy. Świetnie przygotowane stoiska naszych Partnerów przyciągały tłumy zwiedzających.

Pomimo, że w sobotę zawitała do nas piękna wiosna w słonecznej krasie, sale warsztatowe były pełne uczestników Konferencji, którzy z wypiekami na twarzy chłonęli wszystkie informacje. Wiosenna aura sprawiła jednak, że obudził się wśród niektórych talent poetycki. Na Konferencji bowiem powstał wiersz:

Powitanie wiosny

Wyszłam w pole witać wiosnę,
słońce grzeje moją twarz.
Wieści dla Was mam radosne:
bociany wróciły do gniazd!


Chociaż jeszcze łyse drzewa
i chłodny wiatr wieje,
na gałęzi ptak już śpiewa
coraz dłużej dnieje.


Wiosna idzie powolutku,
żółcą jej się szaty.
Budzi ziemię po cichutku
i farbuje kwiaty.


Sroka patrzy z wysokości
wielce zadumana,
kracze głośno z tej radości
Wiosno! Tak oczekiwana.


Świat wolniutko ze snu wstaje,
biała flaga w rękach zimy,
witalne siły słońce daje.
Wiosno! My z Tobą się łączymy!
 

                                   /Halina Czajka/

 Dla Szanownej Dyrekcji
Kochanych Nauczycieli iTwórczych Uczniów
            Z najlepszymi życzeniami.

            Dziękujemy za KASSK!

                                   Halina Czajka, Renata Szpindor,Ola Lipnicka


Nowy Tomyśl, 8 kwietnia 2018 r.

 

W niedzielę, 8 kwietnia po kolejnych dwóch blokach warsztatowych wszyscy uczestnicy ponownie udali się do świetlicy specjalnie przygotowanej na część wykładową KASSK, gdyż budynek hali widowiskowo – sportowej jest w trakcie termomodernizacji. Adaptacja korytarza i umieszczenie specjalnych telebimów sprawiło, że wszyscy mogli wygodnie wysłuchać wykładu prof. dr hab. Macieja Sysło poświęconego myśleniu komputacyjnemu. Po wykładzie przyszedł czas na podsumowanie, którego dokonali Andrzej Wałęsa i Dariusz Stachecki. Podczas KASSK odbyło się 118 warsztatów i ponad 11 godzin wykładowych. Szeroka oferta sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś interesującego da siebie.

Czternasta KASSK utrzymała swój wysoki poziom i w opinii uczestników zakończyła się sukcesem. Jest to zasługa całego, sprawdzonego już od lat zespołu organizacyjnego, który tworzą: Andrzej Wałęsa, Małgorzata Gucia, Marlena Jarczewska, Renata Kurasińska, Renata Orlicka, Ewa Maria Piątas, Wiesława Skoczylas, Krzysztof Hałas, Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Piątas, Krzysztof Urbaniak, Franciszek Zalewski i Piotr Witczak.

Dziękuję bardzo serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, pani Elżbiecie Dzierżyńskiej, która zadbała o serwis fotograficzny naszej imprezy, pracownikom administracji i obsługi, paniom z kuchni oraz licznemu gronu Młodzieży, która brała udział w zajęciach, pomagała w kuchni, w szatni, w kawiarence i dbała o to, by nikomu niczego nie zabrakło oraz o to, by każdy mógł trafić na interesujące go warsztaty. Dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i wysiłek, dzięki któremu XIV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych mogła mieć taki właśnie charakter, przebiegać sprawnie i ciekawie. 
Dziękuję także wszystkim naszym partnerom, których pełna lista znajduje się na stronie kassk.pl, wykładowcom, osobom prowadzącym warsztaty i prezentującym stoiska z ofertami edukacyjnymi. Dziękuję uczestnikom, którzy jak zwykle swoim entuzjazmem, niegasnącym uśmiechem sprawili, że wspólnie spędzone trzy konferencyjne dni były dla nas wszystkich niezwykłym przeżyciem.

Obszerny serwis fotograficzny znajduje się na profilu facebookowym K@SSK.

Dariusz Stachecki

 

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content