Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020

W poniedziałek, 2 września punktualnie o godzinie 10:00 odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Oficjalne otwarcie nowego roku odbyło się na boisku szkolnym, w gronie blisko 600. uczniów uczących się w tym roku w 27. oddziałach, ponad 70. nauczycieli oraz bardzo licznej reprezentacji rodziców. Po wspólnym wykonaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły Dariusz Stachecki, który powitał wszystkich uczniów, najpierw nowoprzyjętych pierwszoklasistów, a następnie uczniów dwóch klas siódmych, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole w dwóch innowacyjnych oddziałach – oddziale dwujęzycznym oraz oddziale z dodatkowym modułem „Laboratorium STEAM”.

W swoim wystąpieniu zwrócił także uwagę na 80. rocznicę wybuch II Wojny Światowej. Wszyscy, także najmłodsze pokolenia powinny mieć w pamięci te traumatyczne wydarzenia z historii naszego kraju i zrobić wszystko, aby tragedia jaką jest wojna nigdy więcej się nie powtórzyła.

Poinformował także o licznych remontach, które miały miejsce podczas wakacji – o nowych izbach lekcyjnych, przebudowanych bezpiecznych klatkach schodowych, odnowionych korytarzach, całkowicie wyremontowanej stołówce, powiększonej świetlicy szkolnej, utworzeniu strefy ciszy i relaksu przy Szkolnym Centrum Informacji oraz o zainstalowaniu w szkole nowych kolorowych szafek uczniowskich, z których będą mogli korzystać wszyscy uczniowie klas IV – VIII. Na uczniów czekać będą również nowe pomoce dydaktyczne.

Dyrektor powitał i przedstawił nowozatrudnione nauczycielki i przekazał życzenia dobrego roku szkolnego, aby każdy uczeń mógł w naszej szkole nie tylko zdobywać wiedzę, ale także rozwijać swoje pasje i zainteresowania, aby każdy dzień spędzony w szkole był radosną intelektualną przygodą.
Szkolną inaugurację nowego roku szkolnego zakończyło, spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Uroczystość w szkole poprzedziła o godz. 8:00 Msza Św. w intencji nowego roku szkolnego odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W przeddzień nowego roku szkolnego, podczas zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 inaugurującego nowy rok szkolny pożegnaliśmy nauczycielkę fizyki – Renatę Orlicką, która postanowiła przejść na emeryturę. Dyrektor Dariusz Stachecki wręczył nagrodę dyrektora szkoły oraz list gratulacyjny z podziękowaniami za wieloletnią pracę i znakomitą pedagogiczną postawę. Wszyscy zapamiętamy Panią Renatę nie tylko jako dobrą nauczycielkę, wzorową koleżankę, ale także jako świetną organizatorkę, wieloletnią opiekunkę Samorządu Uczniowskiego oraz inicjatorkę wielu ciekawych przedsięwzięć i projektów.

Zebranie Rady Pedagogicznej było też okazją do złożenia gratulacji Kindze Laskowskiej – Szofer, która podczas wakacji zmieniła stan cywilny. Grono pedagogiczne przekazało Pani Kindze serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia. 

Dyrektor przekazał także gratulacje nauczycielom obchodzącym jubileusze swojej pracy zawodowej: za 35 lat pracy – Annie Przybylskiej i Krzysztofowi Urbaniakowi, za 30 lat pracy – Renacie Maciejewskiej – Kurasińskiej, Urszuli Paluch, Małgorzacie Paszke, za 25 lat pracy – Justynie Buczkowskiej oraz za 20 lat pracy – Magdalenie Wartel i Mariuszowi Rychterowi.

W gronie Rady Pedagogicznej „Trójki” powitano również nauczycieli rozpoczynających pracę w tym roku szkolnym: Alinę Adamiak, Żanetę Mazurkiewicz – Kleszcz i Paulinę Lisek – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz Ewelinę Bańkowską, Honoratę Bruździńską i Barbarę Gawron – wychowawców świetlicy.

Podczas zebrania RP podsumowano także wakacyjny, intensywny okres remontów prowadzonych na bardzo szeroką skalę i przygotowania szkoły do przyjęcia najmłodszych uczniów. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego wszyscy nauczyciele intensywnie pracowali w zespołach przedmiotowych, opracowywali dokumenty szkolne, nowe regulaminy i nowelizację statutu. Brali także udział w szkoleniach przygotowując się do pracy w nowym roku szkolnym. Przyjęto także i zainwentaryzowano ogromną ilość podręczników i ćwiczeń.

Nadal w naszej szkole, gościć będzie 5 oddziałów Przedszkola nr 2. Swoją siedzibę mają również filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej i Komenda Hufca ZHP.

 

Dariusz Stachecki

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content