Szkolenie z zakresu TIK

W piątek 8 października w Szkolnym Centrum Informacji odbyło się szkolenie z zakresu TIK w pracy biblioteki. Kurs skierowany był do nauczycieli bibliotekarzy z gminy Nowy Tomyśl a jego organizatorem była pani kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Aldona Szofer.

Zaproszonych gości przywitał dyrektor szkoły, pan Dariusz Stachecki przedstawiając krótko proponowane zmiany w prawie oświatowym.
Prowadzący szkolenie, pan Bartosz Nowicki kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Szamotułach, omówił w jaki sposób możemy wykorzystywać aplikacje multimedialne w pracy biblioteki szkolnej. Wspólnie stworzyłyśmy wirtualną tablicę w aplikacji Padlet z różnego rodzaju materiałami cyfrowymi pomocnymi w naszej pracy. Spotkanie nie wyczerpało tematu, pokazało nam jednak kolejne, ciekawe narzędzie, które można twórczo wykorzystać podczas pracy nad uatrakcyjnieniem oferty naszych bibliotek.

Druga część spotkania to przedstawienie i omówienie przygotowanej przez p. Aldonę Szofer wystawy książek – pt. Technologie informacyjne w edukacji. Ta część spotkania była także okazją do omówienia bieżących spraw naszych bibliotek, wymiany doświadczeń, rozmów o codziennej pracy, bolączkach i małych sukcesach.

Renata Kurasińska, Małgorzata Gucia

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content