Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 Maja o godz. 10:00 odbyły się na Placu Chopina w Nowym Tomyślu gminne uroczystości związane z obchodami 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z zaproszenia władz samorządowych Gminy Nowy Tomyśl skorzystało liczne grono delegacji władz, służb mundurowych, partii, organizacji, stowarzyszeń, a także szkół i przedszkoli. Nie zabrakło delegacji Naszej Szkoły.

Wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu państwowego i wysłuchaliśmy okolicznościowego przemówienia burmistrza Nowego Tomyśla, Włodzimierza Hibnera. Następnie delegacje złożyły pod obeliskiem upamiętniającym Konstytucję 3 Maja wiązanki kwiatów.

Święto 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt narodowych w Polsce. Obchodzone jest 3 maja każdego roku i upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej) ustawą zasadniczą, która regulowała organizację i funkcjonowanie państwa oraz prawa obywateli.

Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem dla Polski, ponieważ stanowiła próbę reformy polskiego ustroju politycznego, wprowadzając równość wszystkich przed prawem, ograniczenie władzy króla, wprowadzenie sejmu stanowego, zniesienie liberum veto i innych zmian, które miały na celu zwiększenie demokracji i zapewnienie większych swobód obywatelskich. Była zatem ważnym krokiem w kierunku modernizacji polskiego państwa i wprowadzenia zasad demokracji. Mimo że Konstytucja nie przetrwała długo, gdyż została obalona przez zaborców w 1792 roku, to jej idee i postanowienia miały niezwykle ważny wpływ na rozwój polskiej myśli politycznej i wprowadzenie kolejnych reform w przyszłości.

Dariusz Stachecki

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content