Spotkanie noworoczne 2024

W czwartek 4 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. W spotkaniu wzięli udział goście: Włodzimierz Hibner – burmistrz Nowego Tomyśla, Łukasz Pilarczyk – skarbnik Gminy Nowy Tomyśl, Agnieszka Rajewska – Czajka – dyrektor Centrum Usług Wspólnych, przedstawiciele Rady Rodziców: Daria Kubiatowska – Kedzia, Katarzyna Kroma, Sylwia Skwarcz i Paweł Chojnacki oraz liczne grono obecnych i emerytowanych pracowników szkoły. Spotkanie otworzył koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu zespołu wokalnego pod kierunkiem Piotra Witczaka.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Dariusz Stachecki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że początek nowego roku jest zawsze okazją do podsumowania roku poprzedniego, do pewnego rodzaju bilansu, ale także okazją do podziękowań i snucia planów na przyszłość.

Wśród ubiegłorocznych sukcesów wymienił: nadanie sztandaru szkole, organizację kolejnej edycji KASSK, sukcesy naszych uczniów w licznych konkursach, zawodach i projektach edukacyjnych. Zwrócił uwagę na szereg działań podejmowanych przez nauczycieli polegających nie tylko na realizacji podstawy programowej, ale także różnorodnych form aktywności pozalekcyjnej.

Zwracając się do nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi podkreślił, że wszystkie sukcesy naszej szkoły są naszym wspólnym dziełem. Dziełem współpracy nauczycieli i wsparcia pracowników obsługi i administracji. Wspólnym wysiłkiem tworzymy coś dobrego, coś wyjątkowego. Wszyscy pracujemy na markę naszej szkoły i traktujemy ją jak nasze wspólne dobro. Jestem dumny z tego, że tworzymy zgrany zespół. Kolektyw, na którym można polegać, który od początku do końca zna, rozumie powierzone mu zadania i skrupulatnie je wykonuje. Serdecznie Państwu za tę współpracę dziękuję.

Na ten Nowy 2024 rok, przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia. Zdrowia, wytrwałości, realizacji zarówno zawodowych jak i osobistych planów i zamierzeń. Życzę Państwu niesłabnącego optymizmu i radości z małych i dużych sukcesów. Niech to będzie dla nas wszystkich dobry rok, niech przyniesie Państwu radość i da poczucie spełnienia.

Do życzeń dołączyli się również Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. Po złożeniu sobie życzeń noworocznych był też czas na swobodne rozmowy i spędzenie czasu w sympatycznej atmosferze.

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content