Projektowa Plastyka

Rozpoczął się drugi semestr nauki w naszej Szkole. Po przerwie świątecznej znów wdrożyliśmy się w szkolne życie, codziennie spędzamy czas na nauce, zajęciach warsztatowych, pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia etc. Przyswajaniu wiedzy, osiąganiu sukcesów, realizowaniu postawionych celów towarzyszą emocje, które wyrażamy na różne sposoby.

Przestrzenią, która sprzyja odreagowaniu codziennego stresu, wyrażeniu siebie, swoich emocji, ale również pokazaniu swojego „ja” w sposób twórczy i nieszablonowy, jest wszelka działalność artystyczna. 

Podczas lekcji Plastyki w SP nr 3 bardzo często pracujemy projektowo. Niemal wszystkie klasy miały  już okazję współpracować nad realizacją różnych zadań twórczych, w ramach większych projektów lub mniejszych grupowych wyzwań. Uczniowie stają przed zadaniem zorganizowania materiałów, które najczęściej każdy z nas znajdzie w swoim domu, wybierają temat do realizacji, wpisujący się w omawiane podczas lekcji zagadnienia programowe, ustalają podział zadań i przystępują do pracy. Na tym etapie panuje prawdziwa burza mózgów 😊

Im więcej koncepcji, tym ciekawszy i nieraz zupełnie niezamierzony efekt końcowy. Plastyka tym samym staje się formą samorealizacji, czasem odnajdywania w sobie zarówno nowych zainteresowań, jak również odwagi do wyrażania myśli i konfrontowania ich z rówieśnikami, poszukiwania nowych rozwiązań, interpretowania, nazywania i wyjaśniania procesów twórczych.

Uczniowie odkrywają jak wiele możliwości daje recykling plastyczny –  to, co raz zyskało określony kształt i formę, może zostać ponownie przetworzone. W ten sposób nic się nie marnuje, a nasze zaplecze materiałowe wciąż się rozrasta. 

I tak, klasy piąte stanęły przed wyzwaniem skonstruowania form przestrzennych, a w efekcie ich pracy podziwialiśmy futurystyczne budynki, pojazdy przyszłości oraz niesamowite rośliny i zwierzęta. Szóstoklasiści tworzyli pojemniki i meble do przechowywania różnych przedmiotów. Wiele z nich przybrało nieoczekiwany kształt 😊 W siódmych klasach, po większym projekcie Picasso i zajęciach z fotografii oraz filmu, aktualnie trwają prace nad trójwymiarowym kolażem i instalacją. Dzieje się sporo, a w sali plastycznej powstają niezwykłe dzieła sztuki użytkowej

Praca wre, uczniowie współpracują, jedne projekty się kończą, kolejne powoli pojawiają. Przyswojoną wiedzę wykorzystujemy w praktyce, doświadczając, realizując pomysły i próbując nowych technik plastycznych. 

                                                                                                                      Kinga Laskowska-Szofer

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content