Poleć ulubioną książkę i wygraj czytnik!

Konkurs na recenzję!
Drodzy uczniowie! Po raz drugi ogłaszamy konkurs na recenzję książki „Czytałem, polecam!” Najlepszą pracę nagrodzimy czytnikiem e-booków! Zapraszamy więc serdecznie wszystkich chętnych uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie na recenzję książki spoza kanonu lektur szkolnych. Zapoznaj się z regulaminem, podejmij decyzję, napisz, weź udział i wygraj czytnik e-booków!

 

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI „Czytałem, polecam!” 

Organizator Konkursu: Szkolne Centrum Informacji 
Uczestnicy: uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
Cele konkursu: 

 • propagowanie idei czytania,
 • promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży,
 • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
 • poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • promocja książek,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

Termin złożenia prac – 01.06.2022 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 07.06.2022 r. 
Warunki uczestnictwa: 

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika. 
 • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki spoza kanonu lektur szkolnych.
 • Recenzja powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
 • Każdy uczestnik składa tylko 1 niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej recenzję.
 • Prace należy podpisać: imię i nazwisko, klasa, a także podać tytuł i autora recenzowanej książki.
 • Objętość pracy: maksymalnie 2 stron A-4.
 • Recenzje należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w wersji papierowej lub wysłać na adres m.gucia@sp3nt.pl lub r.kurasinska@sp3nt.pl 
 • Prace konkursowe nie będą zwracane
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 • Najlepszą pracę wyłoni powołana komisja konkursowa. 
 • Ocenie będą podlegały: kompozycja, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczna recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość i kreatywność.

Małgorzata Gucia, Renata Kurasińska

 

 

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content