Po pierwsze: profilaktyka, czyli spotkanie z policjantką w 7b

Aby przeciwdziałać różnym negatywnym zachowaniom wśród młodzieży w czwartek 30 listopada w naszej szkole na lekcji wychowawczej w klasie 7b gościliśmy panią asp. szt. Annę Urbaniak policjantkę z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP Nowy Tomyśl. 

Policjantka zapoznała młodzież z odpowiedzialnością karną nieletnich wynikającą z ustaw karnych oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Mówiła na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających z sięgania po używki, w tym alkohol, narkotyki, dopalacze i energetyki.
Poruszyła temat cyberbezpieczeństwa, przemocy w sieci, umiejętności odpowiedzialnego korzystania z internetu oraz portali społecznościowych,  w tym sprawę zamieszczania swoich danych osobowych,  zdjęć i filmów. Zapoznała siódmoklasistów z  konsekwencjami prawnymi dla najmłodszych sprawców. Mamy nadzieję, że świadomość prawna, którą zyskała młodzież na spotkaniu, uchroni ją przed ryzykownymi zachowaniami i pozwoli podejmować w przyszłości mądre decyzje.

Marzena Dach-Kolanko

 

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content