Pasowanie pierwszoklasistów i szkolne Święto Edukacji.

W piątkowe popołudnie 13 października sala gimnastyczna naszej szkoły zapełniła się po brzegi. Tego dnia bowiem, po raz pierwszy w reaktywowanej Szkole Podstawowej nr 3, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych, a także szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Świętowanie rozpoczęły trzy klasy pierwsze które, by przekonać, że są gotowe przyjąć na siebie obowiązki ucznia, zaprezentowały piosenki, wiersze i odpowiedziały na zagadki przygotowane przez gimnazjalistów.

Nagrodzeni burzą oklasków przystąpiły w wielkim skupieniu do ślubowania:

W obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:
Wypełniać  sumiennie obowiązki ucznia – ŚLUBUJĘ!
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą – ŚLUBUJĘ!
Dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i domu rodzinnego – ŚLUBUJĘ!
Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom – ŚLUBUJĘ!
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość – ŚLUBUJĘ!”

Potem przyrzeczenie – ku ich zaskoczeniu i z ogromnym wzruszeniem – złożyli także rodzice pierwszoklasistów, którzy zadeklarowali:

„Będę zawsze pamiętać że dziecko jest unikalnym skarbem.
Słuchać uważnie o czym mówi.
Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach.
Doceniać w dziecku to, co najlepsze.
Przytulać je często.
Cieszyć się jego dzieciństwem pamiętając, że szybko mijają lata – PRZYRZEKAMY!”

Po ślubowaniu, równie uroczysty charakter miało pasowanie uczniów. Dyrektor szkoły Andrzej Wałęsa, w obecności wychowawców klas Magdaleny Wartel, Joanny Witczak wraz z nauczycielką wspomagającą Izabelą Olszewską i Anny Mieleszczuk – Albrecht, pasował na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu indywidualnie każdego pierwszoklasistę dotykając jego ramienia historycznym ołówkiem pamiętającym czasy „pierwszej trójki” z lat dziewięćdziesiątych. W ten symboliczny sposób nawiązano do historii sprzed ponad 18. lat, gdzie jej częścią było też bardzo wielu rodziców dzisiejszych „pierwszaków”. Każdy uczeń otrzymał również dyplom pasowania na ucznia, a po uroczystości czekał jeszcze rożek słodyczy ufundowany przez Radę Rodziców szkoły.

Po tym ważnym i wzruszającym wydarzeniu rozpoczęła się druga odsłona uroczystości – szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Blisko godzinny koncert, podczas którego oprócz życzeń w kilku językach, mogliśmy także obejrzeć i wysłuchać wokalnych, tanecznych i instrumentalnych popisów naszych uczniów. Utwierdził on nas w przekonaniu o nieprzeciętnych talentach drzemiących w młodzieży i szerokim wachlarzu ich pasji i możliwości. Koncert przygotowali Renata Orlicka i Piotr Witczak, a oprawę plastyczną Ewa Piątas. W trakcie uroczystości pracownicy szkoły przyjęli życzenia, kwiaty i słodycze od Rady Rodziców szkoły, którą reprezentowała Ilona Dębska – skarbnik Rady Rodziców.

Podczas koncertu dyrektor Andrzej Wałęsa podziękował za miniony rok wspólnej pracy, pogratulował osiągnięć, zaangażowania i kreatywności nauczycielom oraz odpowiedzialnej i wzorowej pracy pracowników administracji i obsługi, a także wręczył nagrody Dyrektora Szkoły – otrzymali je nauczyciele: Renata Andrzejczak, Aleksandra Antoniewicz Kaszczyńska, Elżbieta Dzierżyńska, Aneta Gorgoń-Matera, Małgorzata Haliniak, Marlena Jarczewska, Justyna Napierała,  Maria Neubauer-Darska, Renata Orlicka, Ewa Piątas, Anna Przybylska, Tomasz Raginia, Mariusz Rychter, Wiesława Skoczylas, Wioleta Żurawska-Kozłowska oraz pracownicy administracji i obsługi: Barbara Dziurdzielewska, Daromiła Giel, Bożena Kamosz, Arkadiusz Lewandowski, Sylwia Pyrska, Agnieszka Rajewska-Czajka i Franciszek Zalewski. Koncert zaszczycili swoją obecnością emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły.

Dyrektor poinformował również, że na jego wniosek, Nagrodami Gminy wyróżnieni zostali nauczyciele  Marzena Dach – Kolanko – nauczycielka języka polskiego i oligofrenopedagogiki  i Krzysztof Hałas – nauczyciel informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa. Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu, który odbędzie się w poniedziałek 16 października br. o godz. 18:00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.

 Andrzej Wałęsa

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content