OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Olimpiada jest organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. S.B Lindego w Poznaniu. Jest to już VIII edycja olimpiady, uczniowie naszej szkoły uczestniczą w niej od pierwszej edycji. W tym roku, z racji reformy edukacji, poza uczniami z oddziałów gimnazjalnych w olimpiadzie mogli brać udział również uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych. Olimpiada jest konkursem złożonym z kilku etapów, podzielonych na części.

Poziom trudności zadań oraz zakres umiejętności znacznie wykraczają poza podstawy programowe realizowane w naszej szkole. Uczniowie muszą wykazać się znajomością różnych struktur gramatycznych oraz słownictwa obejmującego wiele zakresów tematycznych. Ponadto, na dalszych etapach, zakwalifikowani uczniowie przygotowują prace projektowe, np. filmy. Poszczególne etapy olimpiady odbywają się w szkole w sposób tradycyjny lub za pomocą platformy online.

10 listopada 2017 w pierwszej części I etapu wzięło udział 57 uczniów naszej szkoły – 56 gimnazjalistów i 1 uczennica klasy VII. Uczniowie rozwiązywali pisemnie test sprawdzający znajomość słownictwa oraz struktur gramatycznych. Za tę część uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów. Aby zakwalifikować się do drugiej części I etapu, trzeba było uzyskać co najmniej 45 punktów z części pierwszej. Wymóg ten spełniła jedna uczennica – Daria Wojciechowska z klasy 2a – zdobywając 47 punktów. Wysokie wyniki (40 punktów i więcej) uzyskało jeszcze czworo uczniów naszej szkoły, jednak nie zostali zakwalifikowani do drugiej części.

Druga część I etapu polegała na rozwiązaniu testu na platformie online. Daria przystąpiła do tego testu 29 listopada 2017. Test sprawdzał znajomość zaawansowanych struktur gramatycznych oraz szerokiego zakresu słownictwa. Składał się z kilku zadań różnego typu, na wykonanie których Daria miała 45 minut. Wyniki tej części zostaną ogłoszone 14 grudnia. A do kolejnego etapu zakwalifikują się uczestnicy, którzy z obu części I etapu zdobędą co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

Darii życzymy zakwalifikowania się do II etapu olimpiady, a wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników.

Anna Król-Pawelska

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content