Odsłonięcie tablicy pamięci Andrzeja Wałęsy

W środę 8 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci Andrzeja Wałęsy, ufundowanej przez pracowników naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Włodzimierz Hibner – burmistrz Nowego Tomyśla, Grażyna Pogonowska – zastępca burmistrza Nowego Tomyśla, ks. Andrzej Grabański, Emilia Wałęsa, synowie dyrektora Wałęsy – Bartosz i Miłosz oraz liczne grono obecnych i byłych pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Uroczystość otworzył dyrektor Dariusz Stachecki prezentując sylwetkę Andrzeja Wałęsy. W swoim wystąpieniu podkreślił, że każdy z nas, bliskich współpracowników byłego dyrektora nosi Go nie tylko w pamięci, ale i w swoim sercu, że każdy z nas coś Mu zawdzięcza i również z tego powodu wystąpienie to było nacechowane osobistymi refleksjami.

            Andrzej Wałęsa był pierwszym i długoletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu, która na skutek reformy systemu oświaty w 1999 roku została przekształcona w Gimnazjum. W 2005 roku z Jego inicjatywy nadano Gimnazjum imię Feliksa Szołdrskiego. Sylwetkę fundatora miasta Andrzej Wałęsa dał nie tylko szkole, ale i całemu miastu. W 2017 roku po kolejnej reformie, Gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu i tego trudu po raz kolejny podjął się dyrektor Wałęsa.

Podczas 28 lat pełnienia funkcji dyrektora naszej placówki Andrzej Wałęsa był postrzegany jako wzorowy pedagog, mądry i uczynny człowiek, a przede wszystkim jako rzetelny i sumienny dyrektor potrafiący sprawnie i skutecznie zarządzać licznym i różnorodnym zespołem naszej szkoły.
Jego zaangażowanie, determinacja, umiejętnie formułowane cele poparte najwyższymi kompetencjami sprawiły, że „Trójka”, a potem Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu było szkołą prężnie działającą, odnoszącą wiele sukcesów, zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia w Polsce i poza granicami naszego kraju. 

Dyrektor Andrzej Wałęsa przez całe swoje życie dbał o to co najważniejsze – o uczniów, szczególnie o tych najsłabszych, tych którzy najbardziej potrzebowali troski, miłości i opieki. Wiele serca dał dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, dbał o ich godność, a także tworzył warunki dla ich rozwoju, dla lepszego startu w dorosłe życie. Pod Jego skrzydłami wychowały się pokolenia młodych nowotomyślan. Był wrażliwym pedagogiem – uczył szacunku, dla samych siebie i dla innych. Zawsze miał czas dla każdego, potrafił rozmawiać o rzeczach trudnych i ważnych, ale także śmiać się i żartować. Nikt nie był dla Niego anonimowy.

W styczniu 2019 r. objął funkcję zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla. Jego przedwczesna śmierć nie pozwoliła na ukończenie wielu przedsięwzięć i zamierzeń, które chciał zrealizować w swoim ukochanym mieście.

Na zakończenie dyrektor Stachecki powiedział: „Andrzeju, dziękujemy Ci za wszystko i zapewniamy, że masz miejsce nie tylko w naszej pamięci, ale i w sercach. Głęboko wierzymy, że wciąż jesteś z nami, że spoglądasz na nas z góry i uśmiechasz się do nas ciepło spod Twoich wąsów”.

Pamięć dyrektora Wałęsy uczczono minutą ciszy. Następnie głos zabrał Włodzimierz Hibner, który dołączając się do słów Dariusza Stacheckiego wyraził swój szacunek i ubolewanie, że tak krótko było mu dane współpracować z Andrzejem Wałęsą. Ksiądz Andrzej Grabański wspomniał spotkania z Dyrektorem, które zawsze były nacechowane niezwykłą otwartością i serdecznością.

Ceremonii odsłonięcia tablicy dokonali: Emilia Wałęsa, Ewa Maria Piątas, Włodzimierz Hibner, Dariusz Stachecki oraz Joanna Kałek – przedstawicielka uczniów.

Informujemy również, że w imieniu Rady Pedagogicznej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu zwrócił się 18 listopada 2019 r. z wnioskiem do Burmistrza Nowego Tomyśla o nadanie nazwy Andrzeja Wałęsy ulicy dojazdowej do szkoły.

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content