Model hybrydowy w Trójce

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19W (Dz. U. 2021 poz. 824), w dniach 17 – 30 maja br. uczniowie klas IV – VIII realizują obowiązek szkolny w modelu hybrydowym, co oznacza, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów oraz przestrzeganie zaleceń sanitarnych realizacja modelu hybrydowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego przebiegać będzie w sposób następujący:

 • wszyscy nauczyciele pracują na terenie szkoły;
 • w dniach 17 – 20 maja 2021 (od poniedziałku do czwartku) zajęcia na terenie szkoły realizują uczniowie klas:
  • 4a – od numeru 1 do numeru 12, pozostali uczniowie zdalnie
  • 4b – od numeru 1 do numeru 13, pozostali uczniowie zdalnie
  • 4c – od numeru 1 do numeru 11, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6a – od numeru 1 do numeru 11, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6b – od numeru 1 do numeru 11, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6c – od numeru 1 do numeru 14, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6d – od numeru 1 do numeru 11, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6e – od numeru 1 do numeru 10, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7a – od numeru 1 do numeru 12, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7b – od numeru 1 do numeru 13, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7c – od numeru 1 do numeru 11, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7d – od numeru 1 do numeru 12, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7e – od numeru 1 do numeru 12, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7f – od numeru 1 do numeru 13, pozostali uczniowie zdalnie
 • w dniach 21, 24, 28 maja 2021 (piątek, poniedziałek, piątek) zajęcia na terenie szkoły realizują uczniowie klas:
  • 4a – od numeru 13 do numeru 25, pozostali uczniowie zdalnie
  • 4b – od numeru 14 do numeru 25, pozostali uczniowie zdalnie
  • 4c – od numeru 12 do numeru 23, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6a – od numeru 12 do numeru 23, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6b – od numeru 12 do numeru 22, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6c – od numeru 15 do numeru 29, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6d – od numeru 12 do numeru 22, pozostali uczniowie zdalnie
  • 6e – od numeru 11 do numeru 19, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7a – od numeru 13 do numeru 25, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7b – od numeru 14 do numeru 25, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7c – od numeru 12 do numeru 22, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7d – od numeru 13 do numeru 25, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7e – od numeru 13 do numeru 23, pozostali uczniowie zdalnie
  • 7f – od numeru 14 do numeru 27, pozostali uczniowie zdalnie
 • W dniach 25 – 27 maja w szkole przeprowadzone będą egzaminy ósmoklasisty. Zgodnie z wytycznymi, w tych dniach nie będą odbywały się żadne zajęcia edukacyjne.
 • Uczniowie klas ósmych pracują zdalnie. Przychodzą do szkoły na egzamin w dniach 25 – 27 maja oraz 28 maja. Ze względu na niską liczebność zespołów klasowych nie będą dzieleni na grupy.
 • Uczniowie, którzy do tej pory realizowali nauczanie zdalne na terenie szkoły biorą udział w zajęciach stacjonarnych w swoich zespołach klasowych przez cały okres kształcenia hybrydowego.
 • Do dyspozycji uczniów przebywających w szkole jest świetlica szkolna oraz biblioteka.
 • Uczniowie w salach lekcyjnych, w miarę możliwości siedzą pojedynczo w ławkach.
 • W przestrzeniach wspólnych np. korytarze szkolne obowiązuje zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczek.
 • Obowiązuje reżim sanitarny według aktualnych zaleceń GIS, MEiN i MZ.

 

Wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć hybrydowych:

 • Nauczyciele prowadzący zajęcia w trybie hybrydowym realizują zajęcia według obowiązującego planu lekcji dostępnego w dzienniku Librus Synergia.
 • Obecność dla uczniów przebywających w szkole zaznacza się w rubryce OB, a dla uczniów pracujących zdalnie w rubryce KZ.
 • Nauczyciel udostępnia temat lekcji oraz niezbędne materiały (ćwiczenia, karty pracy, testy itp.) za pomocą platformy MS TEAMS na kanale zespołu klasowego (moduł zadania / notes zajęć / pliki itp.)
 • Podczas prowadzenia zajęć w sali lekcyjnej nauczyciele udostępniają swój ekran za pomocą platformy MS Teams w taki sposób, by materiał przekazywany podczas lekcji był dostępny zarówno dla uczniów w sali lekcyjnej (wyświetlany na tablicy, ekranie, za pomocą projektora) jak i uczniów pracujących zdalnie.
 • Nauczyciel podczas lekcji powinien być słyszalny dla uczniów pracujących zdalnie, zatem informacje i wskazówki powinny być przekazywane za pomocą mikrofonu. Zaleca się korzystanie z mikrofonów wbudowanych w komputery, laptopy, iPady. Do komputerów stacjonarnych podłączamy mikrofony dostępne w SCI.
 • Podczas udostępniania nagrań dźwiękowych lub filmów należy pamiętać o udostępnieniu tzw. „dźwięku systemowego”.
 • Zaleca się umieszczenie materiałów multimedialnych lub łączy do nich na platformie MS Teams.
 • Podczas realizacji zajęć w warunkach plenerowych, gdy nie ma możliwości połączenia internetowego (np. lekcje WF na boisku szkolnym) uczniom pracującym zdalnie nauczyciel udostępnia zestaw ćwiczeń na platformie MS TEAMS.

 

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content