Komunikat w sprawie organizacji egzaminów gimnazjalnych i egzaminów ósmoklasisty

W dniach 10, 11 i 12 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny. Następnie w dniach 15, 16 i 17 kwietnia przeprowadzony zostanie w naszej szkole egzamin ósmoklasisty. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie ciszy i komfortowych warunków zdawania egzaminów. W związku z tym, przypominam, że zgodnie z wcześniej podanymi informacjami dni te są wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie, którzy nie zdają egzaminów nie przychodzą do szkoły.

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Z poważaniem
Dariusz Stachecki

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content