K@SSK po raz siedemnasty

W dniach 22 – 23 kwietnia w naszej szkole zorganizowaliśmy siedemnastą edycję ogólnopolskiej Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych K@SSK 2022. W ubiegłym roku, z powodu pandemii konferencja odbyła się w formie online. W tym roku, ku radości uczestników i partnerów udało się ją przeprowadzić w formule stacjonarnej.

Podobnie jak przed rokiem, połączyliśmy siły z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie i przeprowadziliśmy wspólne przedsięwzięcie pod nazwą K@SSK & Mrozy. Edycja wielkopolska odbyła się w naszej szkole, a edycja mazowiecka już za miesiąc odbędzie się w Warszawie. Już trzeci rok z rzędu naszym partnerem organizacyjnym jest dobrze znana na rynku edukacyjnym firma Prodata

Konferencja przebiegała pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła, Starosty Nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego, Burmistrza Nowego Tomyśla dr. Włodzimierza Hibnera oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Patronat medialny objęły: TIK w Edukacji, Tygodnik Lokalny „Nasz Dzień po Dniu” oraz Radio Poznań i NOK TV. Naszymi partnerami strategicznymi byli: Cortland Sp. z o.o., Microsoft oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Konferencja przebiegała pod hasłem „Nasz cyfrowy ślad. Społeczeństwo, technologia, przyszłość, edukacja”.

Jak co roku przygotowaliśmy propozycje wykładów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Wiele uwagi poświęciliśmy koncepcji nauki programowania oraz realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”. KASSK 2022 był okazją do omówienia naszych doświadczeń wynikających z nauczania programowania na każdym etapie edukacyjnym. Istotą była też refleksja na temat internetu jako medium edukacyjnego i sposobami wykorzystania jego potencjału w pracy z młodzieżą. Podczas konferencji analizowaliśmy procesy cyfrowej transformacji szkół oraz w jaki sposób technologia wspierała zdalne nauczanie podczas pandemii. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to właśnie na nas, nauczycielach leży obowiązek przygotowania uczniów do świadomego korzystania z zasobów internetowych, do refleksyjnego i krytycznego spojrzenia nie tylko na treści, ale i metody ich udostępniania, rozbudzania krytycznego myślenia, rozwoju umiejętności selekcji i porządkowania informacji. Rozwój myślenia krytycznego, algorytmicznego i komputacyjnego był ważnym aspektem tegorocznej konferencji.

Na XVII KASSK przybyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, oświaty i biznesu. Konferencja rozpoczęła się w piątek 22 kwietnia o godz. 10:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fekliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Powierzchnię hali zaadoptowaliśmy na ogromną przestrzeń kateringowo – wystawienniczą, a małą salę na salę plenarną. Gości powitał organizator, dyrektor szkoły Dariusz Stachecki. Symbolicznego otwarcia wraz z dyrektorem szkoły dokonał dr Włodzimierz Hibner – burmistrz Nowego Tomyśla.

O randze KASSK świadczy duże zainteresowanie ze strony gości. Nasze zaproszenie przyjął wicekurator oświaty Zbigniew Talaga. Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentował Tomasz Kulasa zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej. Zaproszenie przyjęli także: Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski, Marek Ratajczak – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu i Ewa Superczyńska dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Włodzimierz Hibner – burmistrz Nowego Tomyśla, Grażyna Pogonowska – zastępca burmistrza Nowego Tomyśla

Zadaniem K@SSK było przekonanie, że edukacja cyfrowa zwiększa efektywność procesów edukacyjnych, pozwala rozwinąć kluczowe umiejętności w tym społeczne, wpływa na kreatywność dzieci i młodzieży. Praca w cyfrowym środowisku kształcenia pozwala nauczyć dzieci i młodzież współpracy w grupie, odpowiedzialności, planowania i twórczego podejścia do własnego rozwoju. Prawdziwa zmiana jakości kształcenia w trzeciej dekadzie XXI wieku jest możliwa dzięki zapewnieniu szkołom dostępu do odpowiednich, wyselekcjonowanych usług edukacyjnych dostarczanych za pomocą Internetu w chmurze w tym w formule SaaS (software as a service) opartej na istniejącej infrastrukturze naukowej. Natomiast rozwój kompetencji cyfrowych nauczyciela jest warunkiem koniecznym powodzenia tej przemiany.

Konferencję zainaugurował prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer wykładem „Współczesna i przyszła edukacja wobec wyzwań epoki antropocenu”. Profesor w niezwykle barwny sposób pobudzał słuchaczy do refleksji w jaki sposób edukacja może wpłynąć na wyzwania związane ze zmianą klimatu i konsumpcyjnymi postawami życiowymi. Kolejny wykład to „W poszukiwaniu korzeni (sukcesów) współczesnej polskiej informatyki – spojrzenie osobiste” przekazał wybitny informatyk, ojciec sukcesów polskiej informatyki na świecie – prof. dr hab. Krzysztof Diks, z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Po przerwie prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski wygłosił wykład ma temat Umiejętności cyfrowych młodych ludzi po pandemii, poparty wynikami najnowszych, autorskich badań. Następnie wizję nauczania opartego na dostępności, współpracy, kreatywności i personalizacji przekazała Dorota Madej z Cortland, a Ewa Kołodziejczyk i Kamil Głowala z Microsoft przybliżyli uczestnikom koncepcję Cybercraft – przygody, która uczy. Janusz Wierzbicki podzielił się reflaksjami autora podręcznika do informatyki, a o inicjatywach Intela wspierających rozwój umiejętności cyfrowych opowiedzieli Aleksandra Katana i Tomasz Hodakowski. Na zakończenie części plenarnej wystąpiła Grażyna Koba. W wykładzie „Programowanie w języku C++ czy w języku Python? Który wybrać dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”? starała się odpowiedzieć na to pytanie.

Pierwszy dzień K@SSK zakończyły dwie sesje warsztatowe, które dostarczyły uczestnikom ogromu wrażeń i były źródłem wielu twórczych inspiracji. Z niezwykle bogatej oferty warsztatowej skorzystało prawie 180 uczestników konferencji.

Na koniec obfitującego w intelektualne doznania dnia, grupa kasskowiczów wzięła udział w biesiadzie integracyjnej w Klimkowej Osadzie, gdzie przy muzyce i dobrym jedzeniu można było odprężyć się i kontynuować kuluarowe rozmowy, których wszędzie było pełno.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się o godzinie 10:00. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w 4 sesjach warsztatowych. W każdej sesji do swojej dyspozycji mieli aż 11 propozycji. Różnorodna tematyka warsztatów i wysoki poziom merytoryczny sprawiły, że każdy znalazł coś dla siebie.

Ostatnią część konferencji stanowił blok wykładowy, w którym Dariusz Stachecki wystąpił z prelekcją na temat cyfrowej transformacji szkół, a Maciej Tyran i Sylwester Chojnacki omówili niezwykle ważny problem sieci bezprzewodowych w placówkach oświatowych, określając cechy dobrze zaprojektowanego środowiska sieciowo – dostępowego.

Przygotowaliśmy 66 atrakcyjnych warsztatów, prawie 30 wystaw i ekspozycji, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Demonstrowaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania wspomagające proces kształcenia, angażujące metody pracy, sposoby na tworzenie projektów edukacyjnych, możliwości różnego typu robotów począwszy od atrakcyjnych Dash&Doth, rozwiązaniach VR, druku 3D, multimedialnych studiów rejestracji i montażu materiałów cyfrowych, przez konstrukcje i rozwiązania STEAM z klocków LEGO, modułów MODI, zestawów BeCreo, aż na instrumentach pomiarowych, monitorach dotykowych i ergonomicznych meblach szkolnych skończywszy. Świetnie przygotowane stoiska naszych Partnerów przyciągały tłumy zwiedzających.

Na zakończenie głos zabrał Dariusz Stachecki, który podziękował wszystkim uczestnikom za wzorową postawę, za dyscyplinę i entuzjazm z jakim pokonywali kolejne szczeble wtajemniczenia na inspirujących warsztatach i wykładach. Podziękował komitetowi organizacyjnemu, który tworzą: Małgorzata Gucia, Marlena Jarczewska, Renata Kurasińska, Elżbieta Dzierżyńska, Krzysztof Hałas, Grzegorz Piątas, Piotr Witczak i Krzysztof Urbaniak. Wspomniał o niespodziance, której autorem byli jego współpracownicy – wystąpili oni bowiem w koszulkach z napisem „Team Darka” a on sam miał przyjemność nosić koszulkę z napisem „Darek”. Wszystkim bardzo spodobał się ten pomysł.

Słowa podziękowania skierował także w stronę Partnerów, którzy wnieśli niezwykle cenny wkład w jakość nowotomyskiej K@SSK.
Otrzymaliśmy niezwykle miłe i pochlebne opinie na temat wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego naszej konferencji i zarówno ze strony uczestników jak i naszych partnerów. Cieszymy się, że podobała się nasza szkoła. Odwiedzający nas nauczyciele mówili, że Trójka to piękna i nowoczesna placówka. Wszyscy podkreślali zaangażowanie organizatorów oraz wzorową postawę naszych uczniów, którzy chętnie służyli pomocą i niezbędnymi informacjami.

 

Dziękuję bardzo serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, pracownikom administracji i obsługi oraz licznemu gronu Młodzieży, która brała udział w konferencji, pomagała w obsłudze, w szatni i dbała o to, by nikomu niczego nie zabrakło oraz o to, by każdy mógł trafić na interesujące go warsztaty. Dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i wysiłek, dzięki któremu XVII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych mogła mieć taki właśnie charakter, przebiegać sprawnie i ciekawie.

Dziękuję także naszym partnerom organizacyjnym OEIiZK i Prodata oraz wszystkim partnerom których pełna lista znajduje się na stronie https://kassk.pl, wykładowcom, osobom prowadzącym warsztaty i prezentującym stoiska z ofertami edukacyjnymi. Dziękuję uczestnikom, którzy jak zwykle swoim entuzjazmem, niegasnącym uśmiechem sprawili, że wspólnie spędzone dwa konferencyjne dni były dla nas wszystkich niezwykłym przeżyciem.

Dariusz Stachecki

 

Obszerny serwis fotograficzny znajduje się na profilu facebookowym K@SSK.

 

 

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content