Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

W poniedziałek, 4 września o godzinie 10:00 odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2017/2018. Oficjalne otwarcie nowego roku odbyło się na boisku szkolnym, z udziałem Zastępcy Burmistrza Nowego Tomyśla Pawła Mordala, w gronie ponad 720. uczniów w 28. oddziałach oraz 70. nauczycieli i licznej reprezentacji rodziców. Po wysłuchaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły Andrzej Wałęsa, który powitał wszystkich uczniów – 63. pierwszoklasistów, 125. czwartoklasistów i 89. siódmoklasistów, którzy rozpoczną edukację wg nowej podstawy programowej w zreformowanej szkole podstawowej oraz dwa roczniki oddziałów gimnazjalnych, czyli 453. uczniów klas II i III.

W swoim wystąpieniu zachęcił wszystkich uczniów do intensywnej pracy, wytrwałości i różnorodnej aktywności pozwalającej na osiągnięcie sukcesu na koniec roku. Podkreślił, że szkoła, to nie tylko miejsce zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, ale przede wszystkim miejsce wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowania go do późniejszego dorosłego życia. Z kolei Burmistrz Nowego Tomyśla przekazał na ręce dyrektora szkoły Akt założycielski, złożył życzenia udanego nowego roku szkolnego i zapowiedział już na wrzesień podjęcie prac związanych z termomodernizacją hali sportowej. Szkolną inaugurację nowego roku szkolnego zakończyło, spotkanie z wychowawcami w klasach.

 

Uroczystość w szkole poprzedziła o godz. 9:00 Msza Św. w intencji nowego roku szkolnego, połączona z poświęceniem tornistrów i przedmiotów szkolnych w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W przeddzień nowego roku szkolnego, podczas zamykającego działalność Gimnazjum  i inaugurującego działalność Szkoły Podstawowej Nr 3 zebrania Rady Pedagogicznej w dniach 31 sierpnia i 01 września br. dalsze powierzenie funkcji doradcy metodycznego języka polskiego na okres od 1 09 2017 do 31 08 2020 otrzymał Grzegorz Piątas oraz przekazano gratulacje nauczycielom, którzy w okresie wakacji letnich z powodzeniem zakończyli postępowania kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: Annie Adamczak, Aleksandrze Antoniewicz Kaszczyńskiej i Danucie Woźniak-Raginia. Ponadto listy gratulacyjne otrzymali nauczyciele obchodzący jubileusze swojej pracy zawodowej: za 35 lat pracy – Katarzyna Beyer i Wiesława Skoczylas, za 30 lat pracy – Grażyna Życzkowska i Dariusz Pilz, za 25 lat pracy – Justyna Napierała i Maria Neubauer-Darska oraz za 20 lat pracy – Marzena Dach-Kolanko i Małgorzata Haliniak. W gronie RP powitano również nauczycielki rozpoczynające pracę w Szkole Podstawowej Nr 3 w tym roku szkolnym: Annę Maniecką – nauczycielkę języka niemieckiego, Aldonę Szofer – nauczycielkę religii oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Annę Mieleszczuk-Albrecht, Magdalenę Wartel i Joannę Witczak.

Podczas zebrania RP podsumowano także wakacyjny, intensywny okres przygotowania szkoły do przyjęcia uczniów szkoły podstawowej. Na ten cel Gmina przeznaczyła ponad 145 tys. zł i z dotacji ministerialnej uzyskano kwotę ponad 115 tys. zł. Za uzyskane środki kompleksowo wyremontowano i wyposażono 3 pomieszczenia dla uczniów klas pierwszych i 5 pomieszczeń dla uczniów klas czwartych wraz z sanitariatami oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej.

Bardzo ważną częścią Rady było też przygotowanie i przyjęcie dokumentów wewnątrzszkolnych z zakresu oceniania i zachowania uczniów.

W szkole naszej, od nowego roku szkolnego znajdować się będzie ponadto „gościnnie” 5 oddziałów Przedszkola nr 2 i na czas remontu – 4 oddziały Przedszkola Nr 1. Nadal swoją siedzibę mają filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej i Komenda Hufca ZHP.

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content