Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie pierwszoklasistów

W piątkowe popołudnie 12 października sala gimnastyczna naszej szkoły zapełniła się po brzegi. Tego dnia bowiem, w Szkole Podstawowej nr 3, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych, a także szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Najpierw dyrektor Andrzej Wałęsa podziękował za miniony rok wspólnej pracy, pogratulował osiągnięć, zaangażowania i kreatywności nauczycielom oraz odpowiedzialnej i wzorowej pracy pracowników administracji i obsługi, a także wręczył nagrody Dyrektora Szkoły – otrzymali je nauczyciele: 

Renata Albrecht-Buda, Izabela Baranowska, Lucyna Bernaczyk, Justyna Buczkowska, Jan Klimko, Anna król-Pawelska, Arleta Kucz, Renata Liberkowska, Izabella Michalak, Dorota Nawacka, Małgorzata Paszke, Izabela Szudra, Krzysztof Urbaniak, Joanna Witczak i Danuta Woźniak-Raginia  oraz pracownicy administracji i obsługi: Wioleta Flak, Alicja Jenek, Arkadiusz Lewndowski, Lucyna Morawska, Ewa Patan, Dorota Piechowiak, Małgorzata Podlas i Katarzyna Zerbst.  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły. Życzenia nagrodzonym i wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta złożył Samorząd Uczniowski szkoły, a w imieniu rodziców ciepłe i mądre słowa usłyszeliśmy od Przewodniczącej Rady Rodziców Joanny Trochimowicz.

Potem swoją ważną chwilę przeżywały cztery klasy pierwsze które, by przekonać, że są gotowe przyjąć na siebie obowiązki ucznia, zaprezentowały piosenki, wiersze i odpowiedziały na zagadki przygotowane przez gimnazjalistów.

Nagrodzeni burzą oklasków przystąpiły w wielkim skupieniu do ślubowania:

W obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:
Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia – ŚLUBUJĘ!
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą – ŚLUBUJĘ!
Dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i domu rodzinnego – ŚLUBUJĘ!
Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom – ŚLUBUJĘ!
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość – ŚLUBUJĘ!”

Potem przyrzeczenie – ku ich zaskoczeniu i z ogromnym wzruszeniem – złożyli także rodzice pierwszoklasistów, którzy zadeklarowali:

„Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest unikalnym skarbem.
Słuchać uważnie o czym mówi.
Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach.
Doceniać w dziecku to, co najlepsze.
Przytulać je często.
Cieszyć się jego dzieciństwem pamiętając, że szybko mijają lata – PRZYRZEKAMY!”

Po ślubowaniu, równie uroczysty charakter miało pasowanie uczniów. Dyrektor szkoły Andrzej Wałęsa, w obecności wychowawców klas Renaty Oględzińskiej, Eweliny Kaczałki, Małgorzaty Gałązki-Hermanowskiej i Urszuli Paluch pasował na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu indywidualnie każdego pierwszoklasistę, dotykając jego ramienia historycznym ołówkiem pamiętającym czasy „pierwszej trójki” z lat dziewięćdziesiątych. W ten symboliczny sposób nawiązano do historii sprzed ponad 19. lat. Każdy uczeń otrzymał również dyplom pasowania na ucznia, a po uroczystości czekały jeszcze słodycze ufundowane przez Radę Rodziców szkoły.

Dyrektor poinformował również, że na jego wniosek, Nagrodami Gminy wyróżnieni zostali Anna Adamczak – nauczycielka języka angielskiego, Andrzej Rucioch – nauczyciel historii i wos oraz wicedyrektor szkoły Dariusz Pilz. Wręczenie nagród nastąpiło w poniedziałek 15 października br. podczas uroczystego koncertu w wykonaniu Jacka Kawalca, związanego z otwarciem naszej hali sportowej po zakończeniu rocznego remontu obiektu.

Z dużą radością przyjęta została też informacja redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego, który poinformował, że nasza szkoła została nominowana do tytułu „Szkoła na Medal – Szkoła Przyjazna Uczniowi”, a czworo nauczycieli uzyskało na wniosek rodziców i uczniów nominacje indywidualne do tytułu „Nauczyciel na Medal”: Danuta Kaczmarek, Arleta Kucz, Izabela Szudra i Grzegorz Piątas – https://gloswielkopolski.pl/nauczyciel-na-medal-2018-szukamy-cenionych-i-lubianych-nauczycieli-i-najbardziej-przyjazne-szkoly-w-wielkopolsce-glosowanie-trwa/ar/13508397. Zachęcamy do głosowania!

Andrzej Wałęsa

 

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content