Bardzo dobre wyniki egzaminów!

W dniach 15 – 17 kwietnia br. zostały przeprowadzone w naszej szkole egzaminy ósmoklasisty. To pierwszy taki egzamin po reformie edukacji i jednocześnie nasz debiut jako szkoły podstawowej przekształcanej z dotychczasowego gimnazjum. Wyniki pokazują wyraźnie, że nasza praca przynosi efekty, gdyż średni wynik jaki uzyskali uczniowie z naszej szkoły jest wyższy niż średni wynik w powiecie i w gminie, wyższy lub równy ze średnim wynikiem w miastach do 20 tys. mieszkańców, a z języka angielskiego wyższy niż średnia krajowa i aż o 9% wyższy niż średnia w Gminie Nowy Tomyśl! Możemy więc śmiało powiedzieć, że osiągnęliśmy najlepsze wyniki!

Tydzień wcześniej 204 gimnazjalistów zdawało ostatnie już egzaminy gimnazjalne i tutaj również mamy powody do dumy. Z zakresu języka polskiego osiągnęliśmy taki sam wynik jak średnia w kraju, o 6% wyższy niż Powiat i o 3% wyższy niż Gmina Nowy Tomyśl. Z matematyki mamy wynik o 6% wyższy niż Powiat i o 2% wyższy niż Gmina. Z zakresu przedmiotów przyrodniczych jesteśmy również lepsi niż Powiat i Gmina, uzyskując średni wynik 49% – taki sam jak średnia w kraju. Podobnie wygląda sytuacja w zakresie egzaminu z języka angielskiego tutaj nasz wynik jest znów 6% wyższy niż średni w Powiecie i 2% wyższy niż w Gminie. Z języka niemieckiego średni wynik szkoły jest wyższy o 4% niż w kraju.

Gratulujemy wszystkim uczniom osiągnięcia bardzo dobrych wyników!

Dariusz Stachecki

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content