Site Name :: File Repository RSS

Regulaminy RSS

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

Karta rowerowa

Description:
Procedury i warunki uzyskania karty rowerowej przez uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
10 May 2018
Downloads:
235
Rating:
Total Votes: 0

Nagrody i stypendia dla uczniów

Description:
UCHWAŁA NR XXXVII/356/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
24 May 2018
Downloads:
425
Rating:
Total Votes: 0

Procedury odbioru dzieci ze swietlicy.pdf

Description:
Procedury odbioru dzieci ze Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
22 Jan 2023
Downloads:
16
Rating:
Total Votes: 0

Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP3.pdf

Description:
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
02 Oct 2019
Downloads:
237
Rating:
Total Votes: 0

Regulamin DOWOZOW.pdf

Description:
Regulamin dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
30 Sep 2021
Downloads:
8
Rating:
Total Votes: 0

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Description:
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
02 Sep 2019
Downloads:
203
Rating:
Total Votes: 0

Regulamin korzystania ze stołówki

Description:
Regulamin korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
02 Jan 2022
Downloads:
461
Rating:
Total Votes: 0

Regulamin monitoringu

Description:
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
17 Dec 2019
Downloads:
50
Rating:
Total Votes: 0

Regulamin świetlicy

Description:
Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
09 Sep 2020
Downloads:
257
Rating:
Total Votes: 0

Statut_SP3_ujednolicony_2022_31_sierpnia.pdf

Description:
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 30 sierpnia 2019, poprawce z dnia 10 grudnia 2020 r. dot. Rozdziału XII §39 pkt. 1, aktualizacji z dnia 6 kwietnia 2022 wprowadzającej Rozdział VIIA dot. organizacji oddziału przygotowawczego dla nie znających języka polskiego, przybywających z zagranicy, aktualizacji z dnia 31 sierpnia 2022 r.
Submitted By:
dstachecki
Submitted On:
03 Oct 2022
Downloads:
760
Rating:
Total Votes: 0
Page:  1 2 Next »
Remository 0.0.0 uses technologies PHP, SQL