Regulaminy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu :: dział plików

Regulaminy

Pliki

Sortuj wg: ID | Nazwy | Pobrań | Daty dodania | Osoby wysyłającej | Autor | Ocena

Egzamin gimnazjalny

Krótki opis:
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Egzamin ósmoklasisty

Krótki opis:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Regulamin stołówki

Krótki opis:
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Regulamin świetlicy

Krótki opis:
Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Uchwała NR XXXVII/349/2017

Krótki opis:
UCHWAŁA NR XXXVII/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyśl. Dokument zawiera Akt Założycielski oraz Statut.

Uchwała w sprawie WZO

Krótki opis:
UCHWAŁA NR 2/2017  RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 01 09 2017 r. w sprawie Wewnątrzszko...

Uchwała w sprawie WZOZ

Krótki opis:
UCHWAŁA NR 3/2017 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 01 09 2017 r. w sprawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

Krótki opis:
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 września 2017 roku w sprawie: szczegółowych warunków realizacji i wykazu tematów projektów edukacyjnych w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im . F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Zestaw programów nauczania

Krótki opis:
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

A4 Infociacho