Szkolne Centrum Informacji

Dnia 14 i 15 stycznia w Szkolnym Centrum Informacji odbyło się pasowanie na czytelnika. Uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście włączeni do grona czytelników szkolnej biblioteki. Głównym celem uroczystości było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem biblioteki, zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej oraz zasad obchodzenia się z książką. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie rozwiązali krótki test na iPadach.

9 i 10 grudnia w bibliotece szkolnej odbyły się kolejne spotkania z cyklu poranek z książką mające na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Nikt bowiem nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować! Na nasze zaproszenie bibliotekę odwiedzili uczniowe klas drugich.
Na każdym z czterech spotkań czytane były teksty o tematyce bożonoradzeniowej.

W środę 20 listopada w Szkolnym Centrum Informacji odbyło się spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy z terenu Gminy Nowy Tomyśl. Zaproszone panie powitał pan dyrektor Dariusz Stachecki, który przedstawił też krótko swoją wizję funkcjonowania biblioteki w szkole. Na spotkanie zaproszona została psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Pani Agnieszka Mandziak, która przygotował dla nas referat z zakresu Profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Przez cały październik w naszej szkole trwała zbiórka książek. Prosiłyśmy Was o przynoszenie do biblioteki książek, które są już Wam niepotrzebne a mogą zasilić zbiory biblioteki szkolnej. Zbierałyśmy nie tylko lektury ale też bajeczki, komiksy czy beletrystykę dla młodzieży i dorosłych. Jak zwykle stanęliście na wysokości zadania! 

Szkolne Centrum Informacji również włączyło się do akcji „Code Week”. W ramach akcji otworzyłyśmy w bibliotece  Szkolny Klub Scotti Go! Wszystko z myślą o dobrej zabawie i propagowaniu logicznego i twórczego myślenia. Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 12:00 a uczestniczyli w nich chętni uczniowie młodszych klas naszej szkoły. Podstawowym celem spotkań było budzenie zainteresowania dzieci kodowaniem jako świetną zabawą, która w przyszłości może zaowocować predyspozycjami do trudnej sztuki programowania. Uczestnicy spotkania planowali podróż Scottiego przez Europę zapisując program jego trasy.

W poniedziałek 7 października udało nam się otworzyć dla uczniów i nauczycieli strefę ciszy i relaksu. Strefę, która ma być przestrzenią pozytywną, dobrym miejscem, by zrobić sobie przerwę. Przerwę od hałasu i gwaru ale też od telefonu i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Sala 203 jest częścią Szkolnego Centrum Informacji, która w czasie wakacji została poddana gruntownemu remontowi. Wymienione zostały okna, podłoga, na suficie pojawiły się nowe lampy a ściany i drzwi odmalowano. We wrześniu wnętrze wypełniło się kolorowymi meblami, pufami, siedziskami i piankami.

14 maja 2019 r. uczniowie klasy 5e wzięli udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu.  Spotkanie odbyło się ramach projektu „A to historia! Czyli sto POCIECH z KRÓLÓW POLSKICH”,  a przeprowadził je pisarz i ilustrator Paweł Wakuła.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane przez bibliotekę po raz drugi, wchodzi tym samym na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych. Uroczystość odbyła się 7 i 8 lutego, a w poczet czytelników przyjętych zostało aż 76 uczniów! Celem spotkania było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki, rozwijanie szacunku do książki oraz wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.

Książka to jedyne miejsce, gdzie istnieje współczucie, pociecha, szczęście i miłość. Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając … Funke „Atramentowe serce”

W związku z jubileuszem 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Szkolne Centrum Informacji zorganizowało na szkolnym korytarzu performance. Uczniowie Jan Czyżewski i Szymon Adamiak z klasy 3e czytali fragment tekstu Romana Dmowskiego  Myśli nowoczesnego Polaka, ze słynnym cytatem „jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”. Wszystko na tle przygotowanej przez nas wystawy „Ojcowie niepodległości” wzorowanej na IPN-owskiej wystawie o tym samym tytule.

A4 Infociacho