W maju dzieci klas 1-3 wykonują kapliczki Maryjne według indywidualnych  natchnień twórczych. Wierni tradycji naszego narodu śpiewamy z dziećmi litanię do Matki Bożej i zachęcamy do udziału w nabozeństwach majowych w kościołach oraz przy kapliczkach przydrożnych. / ... /

katecheci