20 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się ostatni etap sprawdzianu na kartę rowerową. Uczniowie klas czwartych mieli okazję wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze, na specjalnie przygotowanym do tego celu torze przeszkód. Część praktyczna, kończyła całoroczne przygotowania, których celem było uzyskanie uprawnień do jazdy rowerem,  czyli kartę rowerową. Uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia, już od początku roku szkolnego, poznając zasady i przepisy ruchu drogowego na lekcjach techniki.

Przystąpienie do części praktycznej było uwarunkowane zaliczeniem części teoretycznej, podczas której należało się wykazać znajomością budowy i obsługi technicznej roweru, pierwszej pomocy oraz znajomością przepisów i znaków drogowych.

Wszystkim uczniom, którzy zdali egzamin gratulujemy uzyskania pierwszych uprawnień do kierowania pojazdem, jakim jest rower i życzymy „szerokiej drogi” i bezpiecznej jazdy.  

Krzysztof Hałas