28 kwietna 2022 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II – III „Młodzi matematycy” W konkursie wzięło udział 18 uczniów przedstawicieli klas 2 i 3 wyłonionych drogą eliminacji klasowych.
Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas II – III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.

Młodzi matematycy zmagali się z zadaniami tekstowymi o różnym stopniu trudności.
W klasach drugich najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – Oskar Kaczor – 2d
II miejsce – Marcel Bąbliński – 2b
III miejsce - Wiktor Simon – 2a

W klasach trzecich najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – Bartosz Lipski – 3a
II miejsce – Stanisław Karaś – 3a
III miejsce – Marcel Kroma - 3c

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu: Honorata Brudzińska, Renata Oględzińska, Joanna Witczak