Decyzją władz od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Oznacza to, że naukę po feriach w naszej szkole w formie stacjonarnej rozpoczną uczniowie klas I-IV, natomiast uczniowie klas V-VIII będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość za pomocą aplikacji MS Teams, według planu lekcji dostępnego w systemie Librus Synergia.

Planowane na 1 i 2 lutego br. wywiadówki śródroczne odbędą się w formie zdalnej za pomocą kont uczniowskich w aplikacji MS Teams.

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.