Miło nam poinformować, że księgozbiór biblioteczny został poszerzony o dwa egzemplarze książki poetyckiej pt. „Twarze niedomknięte”, autorstwa Kingi Walla.
Pani Kinga jest od niedawna wychowawczynią świetlicy w naszej szkole, natomiast prywatnie, miłośniczką poezji współczesnej. Wspomniana książka ukazała się w czerwcu 2017 roku nakładem Fundacji Kultury Afront, dzięki otrzymanemu przez autorkę Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Dziedzinie Kultury. Redaktorem tomu jest Łukasz Jarosz, znakomity poeta oraz muzyk, laureat prestiżowej Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej z 2013 roku. Promocja „Twarzy niedomkniętych” objęła całą Polskę, trafiając do bibliotek, wydawców, redakcji czasopism, krytyków literackich oraz kapituł najważniejszych Nagród Literackich w kraju, zyskując bardzo dobre recenzje.

Autorka jest laureatką nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Należy do Koła Młodych przy poznańskim oddziale Związku Literatów Polskich. Swoją twórczość prezentowała w prasie literackiej oraz w internetowym Radio Liryka. W 2013 roku była uczestniczką festiwalu „Poznań Poetów”. Jest współautorką kilku antologii, między innymi „Kindheit in Deutschland. Dzieciństwo w Polsce” (Berlin 2015). Wiersze oraz teksty krytyczne i omówienia książek publikuje w pismach literackich, takich jak: „Odra”, „Szafa”, Polskie Kulturalne Podziemie”, „Salon Literacki”, „Inter”, „Helikopter”, „Afront”, „Kontent”.

Tomik został zakwalifikowany do dalszych etapów konkursów literackich, między innymi: Nagroda im. Wisławy Szymborskiej, Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Silesius, czy Złoty Środek Poezji. Trzymajmy kciuki!

Renata Kurasińska, Małgorzata Gucia