W środę 14 października o godz. 10:30 w naszej szkole odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele prezydium Rady Rodziców - pani Joanna Trochimowicz, przewodnicząca Rady Rodziców, pani Katarzyna Kroma, pani Daria Kubiatowska- Kędzia oraz pani Marlena Nowaczyk. Zaproszenie dyrektora szkoły przyjęło także liczne grono emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

W niepowtarzalny nastrój wprowadził nas Jeremi Szczechowiak wykonując znakomicie piosenkę Edyty Geppert "Kocham cię życie". Uczniowie pod okiem p. Marzeny Dach - Kolanko przygotowali fantastyczny program artystyczny, który wzruszył, ale także rozbawił nas do łez. Mogliśmy zajrzeć „przez dziurkę do klucza” na nauczycielską dużą przerwę i do gabinetu dyrektora, wysłuchać fantastycznie wykonanych piosenek oraz reportażu "na żywo" ze Szkoły nr 3 w Nowym Tomyślu. Profesjonalnie wykonane utwory z oryginalnym i humorystycznym tekstem sprawiły widzom ogromną radość. Oprawę muzyczną i wizualną do przestawienia przygotował p. Piotr Witczak. Po raz drugi przedstawiono wyniki plebiscytu na najlepszego nauczyciela w różnych kategoriach. Nauczycielem z największym poczuciem humoru został pan Piotr Witczak, nauczycielem najbardziej godnym zaufania pani Elżbieta Dzierżyńska, najbardziej pomysłową nauczycielką okazała się pani Hanna Janus, która również zdobyła drugi tutuł najbardziej lubianego nauczyciela. Największą cierpliwością zadaniem uczniów wykazuje się pani Anna Adamczak.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał dyrektor Dariusz Stachecki, który podziękował za miniony rok wspólnej pracy, pogratulował osiągnięć, zaangażowania i kreatywności nauczycielom oraz odpowiedzialnej i wzorowej pracy pracownikom administracji i obsługi. Podkreślił szczególną rolę edukacji w życiu każdego człowieka oraz odpowiedzialność nauczycieli za przygotowanie młodego pokolenia do życia w nowych, dynamicznie zmieniających się warunkach.

W swoim wystąpieniu zacytował Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego, który powiedział: „Takie będą rzeczypospolite jakie młodzieży chowanie”.  Te słowa zapisane 421 lat temu w akcie fundacyjnym Akademii Zamoyskiej nabierają dziś szczególnego znaczenia, kiedy jesteśmy zmuszeni stawiać czoła wielu przeciwnościom, kiedy przyszłość nie jest już taka pewna, gdy czujemy się czasami zagubieni, gdy mamy wrażenie, że każdego dnia testuje się na nas granice wytrzymałości i odporności psychicznej. Podkreślił, że wszyscy pracownicy szkoły pracują na to, by stworzyć naszym uczniom bezpieczną i przyjazną przestrzeń do nauki i zabawy, do poznawania świata do rozwijania ciekawości i pasji. Przestrzeń do aktywności, kreatywności i twórczości. Nasze zadanie to nie tylko realizacja podstawy programowej, uczenie wiadomości i umiejętności, ale także kształtowanie postaw, uczenie tego jak się uczyć, ale także jak się oduczyć, jak wątpić, jak kwestionować i krytycznie patrzeć na płynące zewsząd informacje. Jak uczyć się podczas lekcji, ale także „przy okazji” pracując w grupie, przeglądając internet czy biorąc udział w wycieczkach i innych aktywnościach szkolnych.

Zwracając się do nauczycieli i pracowników administracji i obsługi powiedział: Wykonujecie Państwo misję szczególną. Jestem przekonany, że nauczyciele – wrażliwi pedagodzy są niezwykle potrzebni młodemu pokoleniu, że dzięki rzetelnej wiedzy i kształtowaniu kompetencji na najwyższym poziomie, ale także umiejętnemu budowaniu relacji pozwalamy naszym wychowankom lepiej przejść przez te niespokojne i pełne niesprawiedliwości czasy. I że ta szkoła, nasza szkoła, będzie dla wszystkich przestrzenią, w której zawsze można liczyć na szacunek, zrozumienie i wsparcie.
Pragnę złożyć Państwu wyrazy podziękowania i uznania za pełnienie tej zaszczytnej służby oświatowej. Za codzienną, sumienną pracę, a przede wszystkim za entuzjazm, zapał i zaangażowanie. To dzięki Waszej postawie Trójka ma opinię dobrej szkoły, w której uczy się i pracuje w miłej, rodzinnej atmosferze.
Życzę Państwu niesłabnącego entuzjazmu, zadowolenia i samych sukcesów zarówno na niwie zawodowej, jak i w życiu osobistym.

Następnie wręczył nagrody dyrektora szkoły - otrzymali je nauczyciele: Anna Adamczak, Elżbieta Dzierżyńska, Aneta Gorgoń – Matera, Małgorzata Gucia, Krzysztof Hałas, Anna Mieleszczuk - Albrecht, Justyna Napierała, Renata Oględzińska, Urszula Paluch, Dorota Parniewicz, Małgorzata Paszke, Grzegorz Piątas, Dariusz Pilz, Magdalena Plura, Piotr Witczak oraz pracownicy administracji i obsługi: Julia Adamczak, Małgorzata Brauer, Mirosław Chłopek, Wioleta Flak, Alicja Jenek, Arkadiusz Lewandowski, Małgorzata Podlas, Renata Rychter.

Życzenia nagrodzonym i wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta złożyła w imieniu rodziców Joanna Trochimowicz – przewodnicząca Rady Rodziców. Usłyszeliśmy ciepłe i mądre słowa, za które bardzo serdecznie dziękujemy.

Uroczystość zakończyła się nieformalnym spotkaniem, podczas którego w miłej atmosferze przy kawie i poczęstunku można było swobodnie porozmawiać nie tylko o edukacji.

Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, młodzieży za wykonanie wspaniałego koncertu, pani Marzenie Dach - Kolanko za przygotowanie młodzieży i oryginalny scenariusz, panu Piotrowi Witczakowi za przygotowanie i obsługę warstwy muzycznej i wizualnej oraz pani Marzenie Lemańskiej i Malwinie Beyga za organizację spotkania przy kawie oraz wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali pyszne wypieki i zadbali o piękny wystrój sali.