W czwartek 14 października punktualnie o 9:00 rozpoczęła się uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Wzięło w niej udział 110 odświętnie ubranych uczniów klas pierwszych. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, udostępniliśmy rodzicom Pierwszaków 25% miejsc w hali widowiskowo – sportowej. To wystarczyło, by na widowni zasiadł jeden przedstawiciel rodziny każdego dziecka.

Najpierw powitali pierwszaków uczniowie klas drugich, składając jednocześnie najlepsze życzenia „samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy, dużo radości i uśmiechu oraz tego, by pobyt w szkole był najwspanialszą przygodą pełną samych najlepszych ocen i wzorowego zachowania”.

Następnie bohaterowie naszej uroczystości udowodnili, że są godni przyjęcia w poczet Trójkowiczów. Zrobili to za pomocą wierszy i piosenek. Zapewnili wszystkich uroczyście:

„Już nie jestem przedszkolaczek.
Wkładam książki w mój plecaczek
I do szkoły z nimi gnam.
Jestem uczniem mówię wam!

Nie zawiodę mojej Pani
Wszystkie lekcje odrobię dla niej
Choćby trudne, co mi tam,
Jestem uczniem mówię Wam."

Po znakomitej części artystycznej, dzieci nagrodzone burzą oklasków przystąpiły w wielkim skupieniu do ślubowania:

„W obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia – ŚLUBUJĘ!

Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą – ŚLUBUJĘ!

Dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i domu rodzinnego – ŚLUBUJĘ!

Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom – ŚLUBUJĘ!

Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość – ŚLUBUJĘ!”

 

Następnie przyrzeczenie złożyli także rodzice pierwszoklasistów, którzy zadeklarowali:

"Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest unikalnym skarbem. Słuchać uważnie o czym mówi. Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co najlepsze. Przytulać je często. Cieszyć się jego dzieciństwem pamiętając, że szybko mijają lata – PRZYRZEKAMY!"

Po ślubowaniu, równie uroczysty charakter miało pasowanie uczniów. Dyrektor szkoły Dariusz Stachecki, w obecności wychowawców klas Renaty Oględzińskiej, Małgorzaty Poniedziałek, Małgorzaty Gałązki - Hermanowskiej, Urszuli Paluch i Soni Halasz pasował na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu indywidualnie każdego pierwszoklasistę dotykając jego ramienia magicznym ołówkiem. Każdy nowo przyjęty w poczet trójkowiczów uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.

Po uroczystym pasowaniu dyrektor Dariusz Stachecki pogratulował znakomitego przygotowania uroczystości i życzył, aby ośmioletnia podróż w murach Trójki upłynęła uczniom w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości, by każdy dzień spędzony w szkole był wspaniałą intelektualną przygodą pełną wrażeń i dobrych emocji.

Nasi najmłodsi pożegnali gości piosenką, a potem była już tylko słodka niespodzianka i grupowe zdjęcia na pamiątkę tego ważnego wydarzenia.

Bardzo dziękuję paniom Renacie Oględzińskiej, Małgorzacie Poniedziałek, Małgorzacie Gałązce - Hermanowskiej,  Urszuli Paluch, Soni Halasz za znakomite przygotowanie uczniów do tego ważnego święta. Dziękuję także panu Piotrowi Witczakowi za oprawę muzyczną i wizualną, pani Elżbiecie Dzierżyńskiej za serwis fotograficzny oraz Magdalenie Wartel za przygotowanie grupy uczniów klas drugich. Rodzicom dziękuję za obecność, zachowanie zasad reżimu sanitarnego i zrozumienie szczególnych warunków, w których przebiegała nasza uroczystość.

Dariusz Stachecki