W czwartek 30 września 2021 r. został przeprowadzony w klasach I-III konkurs plastyczny pt. „Ja i moje zwierzątko”. Celem konkursu było rozwijanie postaw proekologicznych oraz szacunku do zwierząt, promowanie pozytywnych zachowań związanych z odpowiedzialnością ludzi za los zwierząt domowych, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz integracja środowiska rówieśniczego. Nagrodzono następujące osoby:

W kategorii klas I:
I miejsce Kornelia Kasperska kl. 1d
II miejsce Aleksandra Lisek kl. 1a
III miejsce Aleksandra Spychała kl. 1a
Wyróżnienie: Antonia Pióro kl. 1b

W kategorii klas II
I miejsce Marta Brudzińska kl. 2c
II miejsce Alan Ożga kl. 2e
III miejsce Magdalena Wawrzyniak kl. 2a
Wyróżnienie Bianka Wiśniewska kl. 2a

W kategorii klas III
I miejsce Polina Babich kl. 3a
II miejsce Emilia Andrzejewska kl. 3b
III miejsce Magdalena Grochalska kl. 3d
Wyróżnienie Wojciech Dziubański kl. 3d

Małym artystom bardzo dziękujemy! Wszystkie prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody.

 

Małgorzata Gałązka-Hermanowska, Żaneta Mazurkiewicz-Kleszcz, Danuta Reiman