W dniach 16-22 września w państwach europejskich obchodzony jest Tydzień Zrównoważonego Transportu. Inicjatywa ta, zapoczątkowana w 2002 roku przez Komisję Europejską, wiąże się z organizacją różnych akcji i happeningów, mających na celu zachęcenie ludzi do zmiany niekorzystnych dla środowiska przyzwyczajeń dotyczących korzystania ze środków transportu.

W tym roku społeczność naszej Szkoły włączyła się w działania propagujące wszelkie zrównoważone formy mobilności m. in. transport publiczny, rower czy ruch pieszy. Opracowaliśmy projekt działań, zakładający aktywne uczestnictwo wszystkich uczniów i nauczycieli w realizacji wielu zadań zarówno w budynku Szkoły, jak i w przestrzeni miejskiej. Tym samym wszystkie klasy miały okazję do zastanowienia się oraz wdrożenia w życie nawyków, które realnie mogą wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Szereg działań, od dyskusji podczas godzin wychowawczych, przez zadania twórcze, rozwijające kreatywność i myślenie nieszablonowe; konstruowanie i wspólne budowane eksponatów w pracy zespołowej, aż po akcję happeningową poza murami Szkoły, wpłynęły na zwiększenie naszej świadomości odnośnie realnych problemów wynikających z emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wierzymy, że wszelkie działania służące rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia powietrza, czy zagęszczenia ruchu, mogą przynieść pozytywne skutki. Małymi krokami, zaczynając od siebie oraz dając przykład innym, jesteśmy w stanie poprawić nasz komfort życia. Bądźmy „eko”!

Społeczność SP3

Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentującego nasze działania.