Przedmiotowe zasady oceniania w Szkole Podstawowej nr 3
im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu