W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu odbędzie się 1 września br. na boisku szkolnym w dwóch częściach. Część pierwsza przeznaczona dla uczniów klas 1 - 4 odbędzie się o godz. 9:00, a część druga dla uczniów klas 5 – 8 o godz. 10:00.

W uroczystości na boisku będą mogli wziąć udział rodzice lub opiekunowie w wyznaczonej dla nich strefie z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun na jedno dziecko oraz z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m .

Po zakończeniu uroczystości na boisku, uczniowie udają się na spotkanie z wychowawcami klas do swoich izb lekcyjnych bez asysty rodziców.

Wyjątek stanowią rodzice / opiekunowie uczniów klas pierwszych, którzy mogą wziąć udział w spotkaniu z wychowawcą pod warunkiem noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz zachowania dystansu społecznego. Obowiązuje zasada 1 rodzic/opiekun na jedno dziecko.

Na terenie szkoły wszystkich obowiązują zasady zachowania reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom życzę udanego i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.

Dariusz Stachecki